Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Reed and bulrush

Reed and bulrush

Cosmopolitan monocots inhabiting watersides.

Sinh học

Từ khoá

nád, phình ra, giường lau sậy, bờ biển, nước tĩnh, hồ, nước ngọt, trụ cột, spadix, Thực vật một lá mầm, Họ Cỏ, lâu năm, thân rễ, môi trường sống, thực vật, sinh học

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Các cơ quan sinh dưỡng của thực vật

Những cơ quan này đóng vai trò không thể thiếu cho sự tồn tại và phát triển của thực vật.

Các loài cây họ cà có thể ăn được

Nhiều loại cây lương thực quan trọng mà chúng ta tiêu thụ là thuộc các cây họ cà.

Hình thái giải phẫu học lá cây

Hoạt hình này mô tả các loại lá chính và sự khác biệt giữa lá của cây một lá mầm và cây hai lá mầm.

Ngô

Một trong những thực vật một lá mầm quan trọng nhất.

Ngũ cốc

Ngũ cốc là các loài cỏ được trồng để lấy hạt dùng làm thực phẩm.

Sự phát triển của hồ

Những vùng nước cố định có thể được hình thành ở những điểm lõm trên bề mặt Trái Đất nhờ các lực nội sinh và lực ngoại sinh, cũng như nhờ hoạt động của con...

So sánh thực vật một lá mầm và hai lá mầm

Thực vật hạt kín có hai nhóm là thực vật một lá mầm và hai lá mầm.

Ếch châu Âu

Video mô phỏng này mô tả giải phẫu học của động vật lưỡng cư thông qua ví dụ về một loài ếch phổ biến.

Các loài cá nước ngọt

Nhiều loài cá nước ngọt cũng là nguồn thực phẩm phổ biến.

Common kingfisher

The characteristic colours of the common kingfisher aid the bird in catching its prey.

European otter

Otters are semi-aquatic predatory mammals.

Tôm hùm đất Châu Âu

Một loài tôm hùm nước ngọt lớn sống phổ biến ở Châu Âu.

Trai nước ngọt

Một loài động vật thân mềm sống phổ biến ở các vùng nước ngọt.

Vịt trời

Hình ảnh mô tả hình thái giải phẫu học của các loài chim thông qua loài vịt trời.

Added to your cart.