Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Red deer

Red deer

Red deer are even-toed ungulates, ruminants. Their males have spectacular antlers.

Sinh học

Từ khoá

con nai, hươu đỏ, gạc, móng guốc, động vật nhai lại, hươu gầm, cuống, bản vẽ hang động, Miraculous Deer, động vật, động vật có xương sống, động vật có vú, động vật ăn cỏ, rừng, sinh học

Các mục liên quan

European ground squirrel

Subterranean rodents widespread in Central- and Eastern Europe.

African elephant

The largest land mammal on Earth.

American bison

The American bison is the largest land animal in North America.

Cá voi xanh

Động vật có vú dưới biển, động vật lớn nhất được biết đến từng tồn tại.

Chuột chũi Châu Âu

Chuột chũi là loài động vật có vú nhỏ sống dưới mặt đất có hai chân trước biến đổi có hình dạng giống cái thuổng.

Common bottlenose dolphin

Bottlenose dolphins are sea mammals which use ultrasound for orientation.

Dơi móng ngựa

Dơi sử dụng sóng siêu âm để định vị và săn mồi.

Domestic dog

Dogs are the domesticated subspecies of grey wolves.

Domestic horse

Horses are domesticated odd-toed ungulates that are used for many purposes.

Dromedary

The dromedary is an indispensable animal for inhabitants of the deserts.

European otter

Otters are semi-aquatic predatory mammals.

Kangaroo xám

Một trong những loài thú có túi lớn nhất.

Nơi ở biệt lập (nhà trong rừng)

Người ở trong rừng xây dựng một lối sống phù hợp với môi trường rừng.

Reindeer

Reindeer are the northernmost deer species.

Vòng đời của động vật có xương sống

Vòng đời của động vật có xương sống bắt đầu khi một cá thể tạo ra các tế bào sinh sản và kết thúc khi cá thể thế hệ tiếp theo tạo ra các tế bào sinh sản của...

Sabre-toothed cat

Large, extinct species of cats named after the shape of their large canine teeth.

Thú mỏ vịt

Một loài động vật có vú sở hữu các đặc điểm điển hình của loài bò sát: đẻ trứng và có lỗ huyệt.

Gia súc

Hoạt họa này giới thiệu các động vật thường được nuôi như gia súc và các lát thịt cơ bản của chúng.

Added to your cart.