Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Răng của con người

Răng của con người

Con người có 4 loại răng: răng cửa, răng nanh, răng hàm bé và răng hàm lớn.

Sinh học

Từ khoá

răng, răng vĩnh viễn, răng rụng, răng cưa, răng nanh, mol, ngoại trưởng, vương miện, khoang tủy, cổ răng, giờ chuẩn, dentine, kẹo cao su, chân răng, lớp xi măng, diphyodont dentition, loại răng, nhân loại, sinh học

Các mục liên quan

Voice production

When producing sound, the vocal cords are vibrated by the air flowing out of the lung.

Connective tissues

Connective tissues include loose and dense connective tissues, adipose tissue, blood, tendon and bone tissue.

The skull and the spine

The two main parts of the central nervous system, the brain and the spinal cord are protected by the skull and the spinal column.

Khung xương người

Cấu trúc nâng đỡ các bộ phận bên trong cơ thể con người, nơi các cơ xương được gắn liền.

Sabre-toothed cat

Large, extinct species of cats named after the shape of their large canine teeth.

Giải phẫu ruột non

Phần dài nhất của hệ tiêu hóa, nơi mà phần lớn quá trình tiêu hóa và hấp thu xảy ra.

Added to your cart.