Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Quân đội Liên Xô (Chiến tranh thế giới lần thứ Hai)

Quân đội Liên Xô (Chiến tranh thế giới lần thứ Hai)

Nhờ quy mô vũ trang và kho đạn dược lớn mạnh, quân đội Liên Xô đã trở thành đầu mối môi giới vũ khí quyền lực sau Thế chiến thứ Hai.

Lịch sử

Từ khoá

người lính Liên Xô, második világháború, Chiến tranh Thế giới II, Liên Xô, chiến tranh thế giới, Hồng Quân, quân đội, lính, vũ khí, mương, đồng phục, lính bộ binh, súng tiểu liên, lịch sử

Các mục liên quan

Quân đội Nhật Bản (Chiến tranh Thế giới lần thứ Hai)

Những người lính trung thành của Nhật Bản đã chiến đấu chủ yếu tại mặt trận châu Á và Thái Bình Dương trong Thế chiến thứ Hai.

Soviet labour camp (1930s)

Soviet labour camps (Gulags) were located far from inhabited areas.

Auschwitz I Labour camp

The concentration camp established on Polish territory was the administrative centre of a huge camp complex.

Blitzkrieg strategy (1939–1940)

This effective strategy was based on the fast and synchronised attack of different branches of the army.

Bom nguyên tử (1945)

Bom nguyên tử là một trong những vũ khí có sức tàn phá khinh khủng nhất trong lịch sử loài người.

Firearms

Competing with each other in the 19th and 20th centuries, the world´s most powerful nations made great efforts to develop effective firearms.

German soldier (World War II)

Soldiers of the Wehrmacht in World War II were well-trained and well-equipped with modern weapons.

Quân đội Hoa Kỳ (Chiến tranh Thế giới lần thứ hai)

Quân đội Mỹ đã chiến đấu trong hầu hết các mặt trận thời Thế chiến thứ Hai.

Trại tập trung Auschwitz-Birkenau

Trại tử thần của Đức quốc xã ở Ba Lan ngày nay là nơi hơn một triệu người đã nằm xuống trong Thế chiến thứ Hai.

Xe tăng (Thế chiến Thứ hai)

Xe tăng là vũ khí chính trong Chiến tranh thế giới thứ hai.

38 M Toldi light tank

This light tank was used by the Royal Hungarian Army in World War II.

British soldier (World War I)

During World War I, Britain was part of the military alliance called the ´Triple Entente´.

French soldier (World War I)

During World War I France was part of the military alliance called 'Triple Entente'.

Vũ khí (Chiến tranh thế giới thứ nhất)

Chiến tranh thế giới thứ nhất đã mang đến những thay đổi trọng đại trong công nghệ quân sự nhờ sự triển khai của các loại vũ khí mới.

American Marine (beginning of the 21st century)

The US Marine Corps is an important branch of the US Armed Forces, with about 200 thousand, specially trained members.

Added to your cart.