Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Quả tim

Quả tim

Tim là một máy bơm trung tâm của hệ tim mạch. Trung bình trong suốt cuộc đời, quả tim của chúng ta đập khoảng 7 triệu nhịp.

Sinh học

Từ khoá

tim, tâm nhĩ, tâm thất, van tim, cơ tim, âm thanh tim, mạch đập, động mạch vành, hệ thống mạnh máu, tĩnh mạch, vòm động mạch chủ, động mạch phổi, hệ tim mạch, lưu thông hệ thống, tuần hoàn phổi, lưu lượng máu, chuỗi trái tim, van bicuspid, đàn organ, hệ thống tuần hoàn khép kín, nhân loại, sinh học

Các mục liên quan

Các câu hỏi

 • Thừng gân có chức năng gì?
 • Tâm thất phải bơm máu vào đâu?
 • Tâm thất trái bơm máu vào đâu?
 • Hai van bán nguyệt đóng lại khi nào?
 • Van hai lá và van ba lá đóng lại khi nào?
 • Hai tâm nhĩ bơm máu vào đâu?
 • Mạch máu nào chỉ chứa máu giàu oxy?
 • Mạch máu nào chỉ chứa máu giàu cacbon đi-oxit?
 • Van hai lá nằm ở đâu trong tim?
 • Màu từ khắp cơ thể đi vào buồng nào của tim?
 • Van hai lá và van ba lá nằm ở đâu trong tim?
 • Máu từ phổi đi vào buồng nào của tim?
 • Buồng nào của tim bơm máu đi khắp cơ thể?
 • Buồng nào của tim bơm máu vào phổi?

Các cảnh

Tim

 • Thành của tâm nhĩ phải - Nút xoang, một nhóm tế bào tạo ra xung động điện ở trong tim, được tìm thấy ở đây. Máu giàu cacbon đi-oxit đi qua tĩnh mạch chủ dưới và mạch chủ trên để vào tâm nhĩ phải.
 • Thành của tâm thất phải - Tâm thất phải tống máu giàu cacbon đi-oxit vào phổi qua động mạch phổi.
 • Thành của tâm nhĩ trái - Tâm nhĩ trái nhận máu giàu oxy từ phổi qua các tĩnh mạch phổi.
 • Thành của tâm thất trái - Độ đày tối đa của cơ tim (khoảng 10 mm) là ở đây. Tâm thất trái bơm máu tươi (giàu oxy) đi khắp cơ thể qua động mạch chủ.
 • Tĩnh mạch chủ trên - Nó mang máu giàu cacbon đi-oxit từ cơ thể về tâm nhĩ phải của tim.
 • Tĩnh mạch chủ dưới - Nó mang máu giàu cacbon đi-oxit từ cơ thể về tâm nhĩ phải của tim.
 • Cung động mạch chủ - Động mạch chủ mang máu tươi (giàu oxy) từ tâm thất trái của tim đi khắp cơ thể.
 • Động mạch phổi - Nó mang máu giàu cacbon đi-oxit từ tâm thất phải của tim vào phổi.
 • Tĩnh mạch phổi - Nó mang máu tươi (giàu oxy) từ phổi về tâm nhĩ trái của tim.
 • Động mạch vành - Chúng cung cấp máu cho cơ tim. Các động mạch vành bắt nguồn từ gốc của động mạch chủ.

Vị trí của tim

 • Tim - Lúc nghỉ ngơi, nó đập nhịp nhàng khoảng 70 nhịp / phút. Mỗi ngày, tim của chúng ta đập khoảng 100.000 lần, và hai tâm thất bơm hơn 7.000 lít máu.

Tim và các mạch máu

 • Tim - Lúc nghỉ ngơi, nó đập nhịp nhàng khoảng 70 nhịp / phút. Mỗi ngày, tim của chúng ta đập khoảng 100.000 lần, và hai tâm thất bơm hơn 7.000 lít máu.
 • Hệ tuần hoàn

Cấu trúc của tim

 • Tâm nhĩ phải - Nó nhận máu giàu cacbon đi-oxit từ cơ thể qua tĩnh mạch chủ dưới và mạch chủ trên.
 • Tâm thất phải - Nó bơm máu giàu cacbon đi-oxit vào phổi qua động mạch phổi.
 • Tâm nhĩ trái - Nó nhận máu giàu oxy qua các tĩnh mạch phổi.
 • Tâm thất trái - Nó bơm máu giàu oxy đi khắp cơ thể qua động mạch chủ.
 • Tĩnh mạch chủ trên - Nó mang máu giàu cacbon đi-oxit từ cơ thể về tâm nhĩ phải.
 • Tĩnh mạch chủ dưới - Nó mang máu giàu cacbon đi-oxit từ cơ thể về tâm nhĩ phải.
 • Cung động mạch chủ - Động mạch chủ mang máu tươi (giàu oxy) từ tâm thất trái của tim đi khắp cơ thể.
 • Động mạch phổi - Nó mang máu giàu cacbon đi-oxit từ tâm thất phải của tim vào phổi.
 • Tĩnh mạch phổi - Chúng mang máu tươi (giàu oxy) từ phổi về tâm nhĩ trái của tim.

Các van tim

 • Van hai lá - Nó ngăn cách tâm nhĩ trái với tâm thất trái. Khi tâm nhĩ trái co bóp, van hai lá mở và máu chảy xuống tâm thất trái. Khi tâm thất trái co bóp, van này sẽ đóng lại và ngăn không cho máu chảy ngược lại tâm nhĩ trái. Các van tin hoạt động như những chiếc van chỉnh lưu.
 • Van ba lá - Nó ngăn cách tâm nhĩ phải với tâm thất phải. Khi tâm nhĩ phải co bóp, van ba lá mở và máu chảy xuống tâm thất phải. Khi tâm thất phải co bóp, van này sẽ đóng lại và ngăn không cho máu chảy ngược lại tâm nhĩ phải. Các van tin hoạt động như những chiếc van chỉnh lưu.
 • Thừng gân - Van hai lá và van ba lá được nối với cơ nhú nhờ những cấu trúc này. Sức căng của chúng ngăn không cho các van tim gập ngược về phía hai tâm nhĩ, và ngăn không cho hai van này mở ra khi tâm thất co bóp.
 • Cơ nhú
 • Các van bán nguyệt - Những van này nằm gần gốc của động mạch chủ và động mạch phổi. Khi hai tâm thất co bóp, các van này mở ra. Khi hai tâm thất giãn, áp lực bên trong chúng giảm xuống, hai van bán nguyệt đóng lại và ngăn máu từ hai động mạch chảy ngược lại tâm thất.

Phim hoạt hình

 • Thành của tâm nhĩ phải - Nút xoang, một nhóm tế bào tạo ra xung động điện ở trong tim, được tìm thấy ở đây. Máu giàu cacbon đi-oxit đi qua tĩnh mạch chủ dưới và mạch chủ trên để vào tâm nhĩ phải.
 • Thành của tâm thất phải - Tâm thất phải tống máu giàu cacbon đi-oxit vào phổi qua động mạch phổi.
 • Thành của tâm nhĩ trái - Tâm nhĩ trái nhận máu giàu oxy từ phổi qua các tĩnh mạch phổi.
 • Thành của tâm thất trái - Độ đày tối đa của cơ tim (khoảng 10 mm) là ở đây. Tâm thất trái bơm máu tươi (giàu oxy) đi khắp cơ thể qua động mạch chủ.
 • Tĩnh mạch chủ trên - Nó mang máu giàu cacbon đi-oxit từ cơ thể về tâm nhĩ phải của tim.
 • Cung động mạch chủ - Động mạch chủ mang máu tươi (giàu oxy) từ tâm thất trái của tim đi khắp cơ thể.
 • Động mạch phổi - Nó mang máu giàu cacbon đi-oxit từ tâm thất phải của tim vào phổi.
 • Tĩnh mạch phổi - Nó mang máu tươi (giàu oxy) từ phổi về tâm nhĩ trái của tim.
 • Động mạch vành - Chúng cung cấp máu cho cơ tim. Các động mạch vành bắt nguồn từ gốc của động mạch chủ.
 • Tâm nhĩ phải - Nó nhận máu giàu cacbon đi-oxit từ cơ thể qua tĩnh mạch chủ dưới và mạch chủ trên.
 • Tâm thất phải - Nó bơm máu giàu cacbon đi-oxit vào phổi qua động mạch phổi.
 • Tâm nhĩ trái - Nó nhận máu giàu oxy qua các tĩnh mạch phổi.
 • Tâm thất trái - Nó bơm máu giàu oxy đi khắp cơ thể qua động mạch chủ.
 • Tĩnh mạch chủ trên - Nó mang máu giàu cacbon đi-oxit từ cơ thể về tâm nhĩ phải.
 • Cung động mạch chủ - Động mạch chủ mang máu tươi (giàu oxy) từ tâm thất trái của tim đi khắp cơ thể.
 • Động mạch phổi - Nó mang máu giàu cacbon đi-oxit từ tâm thất phải của tim vào phổi.
 • Tĩnh mạch phổi - Chúng mang máu tươi (giàu oxy) từ phổi về tâm nhĩ trái của tim.
 • Van hai lá - Nó ngăn cách tâm nhĩ trái với tâm thất trái. Khi tâm nhĩ trái co bóp, van hai lá mở và máu chảy xuống tâm thất trái. Khi tâm thất trái co bóp, van này sẽ đóng lại và ngăn không cho máu chảy ngược lại tâm nhĩ trái. Các van tin hoạt động như những chiếc van chỉnh lưu.
 • Van ba lá - Nó ngăn cách tâm nhĩ phải với tâm thất phải. Khi tâm nhĩ phải co bóp, van ba lá mở và máu chảy xuống tâm thất phải. Khi tâm thất phải co bóp, van này sẽ đóng lại và ngăn không cho máu chảy ngược lại tâm nhĩ phải. Các van tin hoạt động như những chiếc van chỉnh lưu.
 • Thừng gân - Van hai lá và van ba lá được nối với cơ nhú nhờ những cấu trúc này. Sức căng của chúng ngăn không cho các van tim gập ngược về phía hai tâm nhĩ, và ngăn không cho hai van này mở ra khi tâm thất co bóp.
 • Cơ nhú
 • Các van bán nguyệt - Những van này nằm gần gốc của động mạch chủ và động mạch phổi. Khi hai tâm thất co bóp, các van này mở ra. Khi hai tâm thất giãn, áp lực bên trong chúng giảm xuống, hai van bán nguyệt đóng lại và ngăn máu từ hai động mạch chảy ngược lại tâm thất.

Chức năng của tim

 • Tâm nhĩ phải - Nó nhận máu giàu cacbon đi-oxit từ cơ thể qua tĩnh mạch chủ dưới và mạch chủ trên.
 • Tâm thất phải - Nó bơm máu giàu cacbon đi-oxit vào phổi qua động mạch phổi.
 • Tâm nhĩ trái - Nó nhận máu giàu oxy qua các tĩnh mạch phổi.
 • Tâm thất trái - Nó bơm máu giàu oxy đi khắp cơ thể qua động mạch chủ.
 • Tĩnh mạch chủ trên - Nó mang máu giàu cacbon đi-oxit từ cơ thể về tâm nhĩ phải.
 • Tĩnh mạch chủ dưới - Nó mang máu giàu cacbon đi-oxit từ cơ thể về tâm nhĩ phải.
 • Cung động mạch chủ - Động mạch chủ mang máu tươi (giàu oxy) từ tâm thất trái của tim đi khắp cơ thể.
 • Động mạch phổi - Nó mang máu giàu cacbon đi-oxit từ tâm thất phải của tim vào phổi.
 • Tĩnh mạch phổi - Chúng mang máu tươi (giàu oxy) từ phổi về tâm nhĩ trái của tim.

Thuyết minh

Hệ tim mạch của cơ thể có chức năng vận chuyển máu đến mọi tế bào nhờ một mạng lưới mạch máu. Tim, trung tâm của hệ tim mạch, là một mô có khả năng co bóp để bơm máu liên tục thông qua cả vòng tuần hoàn hệ thống lẫn vòng tuần hoàn phổi. Các van tim giúp máu chỉ chảy theo một chiều, cơ chế điều hòa nội tại và ảnh hưởng của thần kinh cũng như hormon giúp tim đáp ứng được các yêu cầu của cơ thể.

Tim nằm bên trong ngoại tâm mạc ở đăng sau xương ức, nằm giữa phổi phải và phổi trái. Nó hơi lệch về bên trái so với vị trí của đường giữa xương ức. Trung bình, tim co bóp 72 lần mỗi phút, nghĩa là nó co bóp khoảng 2,5 tỷ lần trong suốt vòng đời trung bình của con người.

Về mặt giải phẫu, tim gồm có hai phần, tim trái và tim phải, cả hai phần này lại gồm hai phần nhỏ hơn, tâm nhĩtâm thất. Do đó, tim của người có 4 buồng. Hai tâm nhĩ nhận máu và tống máu đó xuống hai tâm thất, sau đó hai tâm thất bơm máu vào các động mạch. Cả tâm nhĩ lẫn tâm thất hoạt động đồng thời. Khi tâm nhĩ co bóp, tâm thất giãn ra và ngược lại.

Động mạch vành cung cấp màu giàu oxy cho tim, điều này rất quan trọng vì sự cung cấp oxy và chất dinh dưỡng cho cơ tim sẽ giúp tim hoạt động tốt. Hệ thống dẫn truyền điện của tim giúp tim co bóp đều đặn. Nghĩa là tim không cần sự chi phối bên ngoài của thần kinh trong việc tạo và dẫn truyền xung động; tuy nhiên, tim vẫn kết nối với hệ thần kinh nhờ các dây thần kinh bên ngoài.

Một số phần của tim được ngăn cách bằng các van tim, đóng vai trò giúp máu chảy theo một chiều. Tâm nhĩ trái được ngăn cách với tâm thất trái nhờ van hai lá, hoạt động như cánh cửa một chiều, nhờ hai lá van của nó có thể đóng chặt lại với nhau. Mặt khác, tâm nhĩ phải được ngăn cách với tâm thất phải nhờ van ba lá, có ba lá van. Van hai lá và van ba lá được tạo thành từ phần nhô ra giống vạt của nội tâm mạc, chúng được nối với cơ nhú của tâm thất nhờ thừng gân, còn được gọi là dây tim.

Khi hai tâm nhĩ co bóp, van hai là và van ba lá mở ra và máu chảy xuống hai tâm thất. Khi tâm nhĩ giãn và tâm thất co bóp, hai van trên đóng lại để ngăn dòng máu chảy ngược lại hai tâm nhĩ.

Ngoài ra còn hai van nữa, có tên là van bán nguyệt, tại gốc của các động mạch lớn là động mạch chủ và động mạch phổi. Khi tâm thất giãn, những lá van dạng túi của hai van bán nguyệt chứa đầy máu quay trở lại từ các động mạch lớn, mép của các lá van chạm vào nhau và do đó van đóng lại, ngăn dòng máu chảy ngược lại hai tâm thất.

Các mục liên quan

Hệ tuần hoàn

Vòng tuần hoàn hệ thống vận chuyển máu giàu oxy từ tim đi khắp cơ thể, trong khi đó vòng tuần hoàn phổi vận chuyển máu giàu oxy từ phổi về tim.

Máu của con người

Máu gồm các huyết tương và tế bào máu.

Hệ hô hấp

Hệ hô hấp có chức năng nạp vào khí oxy và thải ra khí cacbon dioxit.

Xương lồng ngực

Xương sườn, xương ức và cột sống cấu thành nên bộ xương lồng ngực.

Đường tiêu hóa trên

Khi chúng ta nuốt, thức ăn đi từ khoang miệng xuống đến dạ dày.

Adrenaline (advanced)

Adrenaline, also known as epinephrine, is a hormone produced in our body in stressful situations and plays an important role in the fight-or-flight response.

Cơ thể nam giới

Hình ảnh này giới thiệu về các hệ cơ quan quan trọng nhất của cơ thể người.

Cấu trúc của các cơ xương

Hình ảnh này minh họa cấu trúc phân tử vi mô và cơ chế của cơ.

Các cơ ở người

Các cơ xương cấu thành nên bộ phận hoạt động thuộc hệ thống vận động của con người: Chúng giúp cho các xương nơi chúng gắn vào có thể di chuyển được.

Các loại mô cơ

Có ba loại mô cơ trong cơ thể người, đó là cơ trơn, cơ xương và cơ tim.

Giải phẫu tuỷ sống

Tuỷ sống là một phần của hệ thần kinh trung ương chạy trong cột sống và đây là nơi các sợi thần kinh phân nhánh ra.

Hệ bạch huyết

Mạch bạch huyết vận chuyển dịch bạch huyết tới mạch máu, trong khi hạch bạch huyết là một phần quan trọng của hệ miễn dịch.

Hệ tiết niệu

Hệ tiết niệu giúp ta đưa các chất độc hại và vô ích ra khỏi cơ thể.

Huyết khối tĩnh mạch sâu và thuyên tắc phổi

Cục máu đông hình thành tại tĩnh mạch sâu của chi dưới có thể gây thuyên tắc phổi dẫn tới tử vong nếu chúng di chuyển đến phổi.

Mạch máu

Có ba loại mạch máu chính trong cơ thể người, đó là động mạch, tĩnh mạch và mao mạch.

Não người

Các bộ phận chính của não người là thân não, tiểu não, não trung gian và đại não.

Nervous system

The central nervous system consists of the brain and the spinal cord, the peripheral nervous system consists of nerves and ganglia.

Nhồi máu cơ tim

Nhồi máu cơ tim là một trong những nguyên nhân thường gặp dẫn đến tử vong. Nguyên nhân là do sự tắc nghẽn ở động mạch vành gây nên.

The anatomy of the heart

This scene presents the location, anatomy and functioning of the central organ of the human circulatory system.

Added to your cart.