Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Pyrrole (C₄H₅N)

Pyrrole (C₄H₅N)

A heterocyclic organic compound.

Hoá học

Từ khoá

pyrrole, hợp chất hữu cơ chứa nitơ, hợp chất dị vòng, dị hợp tử, lưỡng cực, diệp lục, huyết sắc tố, porphyrin, hóa học hữu cơ, hóa học

Các mục liên quan

Diệp lục

Diệp lục là một sắc tố màu xanh lá cây nhạy cảm với ánh sáng có trong thực vật; chúng hấp thụ năng lượng ánh sáng, do đó đóng vai trò quan trọng trong quang...

Haemoglobin

Oxygen carrier protein in our red blood cells.

Imidazole (C₃H₄N₂)

A biologically and practically important organic compound.

Proline

One of the 20 amino acids that make up proteins. Its amino group and the 3rd carbon atom of the side chain form a ring.

Purine (C₅H₄N₄)

A heterocyclic aromatic organic compound, its derivatives include guanine and adenine.

Pyridin (C₅H₅N)

Một hợp chất hữu cơ dị vòng cơ bản. Là một chất lỏng không màu, có mùi hăng, và độc hại.

Pyrimidine (C₄H₄N₂)

A heterocyclic organic compound, its derivatives are thymine, cytosine and uracil.

Bài tập phân tử VII (Hợp chất nitơ hữu cơ)

Bài tập về các nhóm và cấu trúc của các hợp chất hữu cơ chứa nitơ.

Added to your cart.