Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Polynesian catamaran

Polynesians travelled huge distances with their specially designed boats.

Lịch sử

Từ khoá

Catamaran Polynesia, catamaran, Polynesia, thuyền buồm, vận chuyển nước, Đang chuyển hàng, dẫn đường, khám phá, Thái Bình Dương, Đảo, Quần đảo, nhà thám hiểm, tàu, giải quyết, cánh buồm, cổ xưa, tiền sử, lịch sử

Các mục liên quan

Junk

A sailing vessel with characteristic lugsails used for both military and trade purposes.

Santa Maria (15th century)

Christopher Columbus' three-masted carrack, the Santa Maria was the flagship of his first, landmark voyage.

Darwin's legendary voyage

Darwin's legendary voyage aboard HMS Beagle played a crucial role in the development of the Theory of Evolution.

Sailing ships

Schooners, first built in the Netherlands in the 17th century, were mainly used as merchant ships.

Những cuộc phát kiến địa lí (thế kỷ 15–17)

Những cuộc phát kiến địa lí huyền thoại vào đầu thời kỳ Hiện đại không chỉ lập lại bản đồ mà còn có những tác động thật sự đa dạng.

Added to your cart.