Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Phosphorus trichloride (PCl₃)

Phosphorus trichloride (PCl₃)

Colourless liquid that gives off smoke in moist air.

Hoá học

Từ khoá

phosphorus trichloride, phốt pho, hóa học vô cơ, hóa phân tử, hóa học

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Axit phosphoric (H₃PO₄)

Nó được dùng làm phụ gia thực phẩm, chất tẩy rửa cặn vôi và rỉ sét.

Berili clorua (BeCl₂)

Được sử dụng trong sản xuất berili và làm chất xúc tác.

Clo (Cl₂)

Một loại khí độc màu vàng xanh có mùi mạnh, là một trong các nguyên tố halogen.

Ion phosphat (PO₄³⁻)

Là ion hợp chất hình thành khi phân tử axit phosphoric giải phóng một proton.

Phốtpho đỏ

Một trong những dạng thù hình của phốtpho.

Phốtpho pentôxít (P₂O₅)

Một hợp chất hình thành dưới dạng khói trắng khi đốt phốtpho.

Phốtpho trắng (P₄)

Một trong những dạng thù hình của phốtpho.

Bạc clorua (AgCl)

Một hợp chất tinh thể màu trắng bị phân nhỏ khi bị ảnh hưởng bởi ánh sáng.

Added to your cart.