Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Phases of the Moon

During its orbit around the Earth, the visibility of the Moon's illuminated part constantly changes.

Địa lý

Từ khoá

Mặt Trăng, chu kỳ mặt trăng, quỹ đạo của mặt trăng, quỹ đạo của Mặt Trăng, trăng non, quý đầu tiên, sáp vượn, trăng tròn, khuyết, quý cuối cùng, tháng âm lịch, trăng lưỡi liềm, Trái đất, Mặt Trời, thiên văn học, môn địa lý

Các mục liên quan

Measuring time

The first calendars and time-measuring instruments were already used by ancient Eastern civilisations.

Moon landing: 20 July 1969

Neil Armstrong, one of the crew members of Apollo 11 was the first man to set foot on the Moon.

Nguyệt Thực

Nguyệt thực diễn ra khi Mặt Trăng đi vào hình chóp bóng của Trái Đất.

Nhật thực

Khi Mặt Trời, Trái Đất, và Mặt Trăng nằm ở vị trí thẳng hàng, Mặt Trăng có thể che khuất một phần hoặc hoàn toàn Mặt Trời.

Phản xạ và khúc xạ ánh sáng

Một tia sáng bị phản xạ hoặc khúc xạ ở mặt phân cách giữa hai môi trường có các chiết suất khác nhau.

Thủy triều

Sự lên xuống của mực nước biển do trọng lực của Mặt trăng gây ra.

The life-cycle of the Solar System

The formation of the Sun and the planets started with the contraction of a dust cloud about 4.5 billion years ago.

Added to your cart.