Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Phản xạ bánh chè

Phản xạ bánh chè

Phản xạ bánh chè là phản xạ được kích hoạt bởi sự kéo dài của cơ duỗi đùi.

Sinh học

Từ khoá

phản xạ xương bánh chè, phản xạ vô điều kiện, phản xạ tủy sống, phản xạ, phản xạ hồ quang, trục cơ, cơ duỗi, sợi cảm giác, sợi động cơ, tủy sống, tấm cuối động cơ, phản xạ tư thế, nhân loại, sinh học

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Phản xạ rụt lại

Phản xạ rụt lại là một phản xạ tủy sống, giúp di chuyển cơ thể ra khỏi các mối đe dọa.

Giải phẫu tuỷ sống

Tuỷ sống là một phần của hệ thần kinh trung ương chạy trong cột sống và đây là nơi các sợi thần kinh phân nhánh ra.

Knee joint

The knee joint is made up by the femur, the tibia and the kneecap.

Nơ-ron và mô thần kinh

Nơ-ron là loại tế bào có chức năng truyền tín hiệu điện.

Nervous system

The central nervous system consists of the brain and the spinal cord, the peripheral nervous system consists of nerves and ganglia.

Các loại khớp hoạt dịch

Khớp hoạt dịch có thể được phân loại theo hướng di chuyển của chúng.

Các bộ phận của não người

Các bộ phận chính của não người là thân não, tiểu não, não trung gian và đại não bao gồm các thùy.

Các bệnh lý về cột sống

Chứng vẹo cột sống là tình trạng cột sống bị lệch hẳn sang một bên.

Các cơ ở người

Các cơ xương cấu thành nên bộ phận hoạt động thuộc hệ thống vận động của con người: Chúng giúp cho các xương nơi chúng gắn vào có thể di chuyển được.

Các cơ vùng cánh tay

Cánh tay cử động được nhờ các cơ gấp và cơ duỗi.

Các lớp của da; xúc giác

Da là lớp mềm bao bọc cơ thể của chúng ta, ba lớp của nó là biểu bì, lớp bì và lớp mỡ dưới da.

Não người

Các bộ phận chính của não người là trụ não, tiểu não, não trung gian và đại não.

Tai và cơ chế nghe

Tai biến đổi các rung động của không khí thành các tín hiệu điện được xử lý bởi não.

The skull and the spine

The two main parts of the central nervous system, the brain and the spinal cord are protected by the skull and the spinal column.

Types of bone articulations

Human bones are joined together by cartilaginous or synovial joints, sutures or they can fuse together.

Truyền tin qua synap

Nơ-ron truyền các tín hiệu điện thông qua synap điện thế và synap hóa học.

Xương chi trên

Các xương chi trên cấu thành nên đai vai và hai cánh tay.

Bones of the lower limbs

Bones of the lower limbs are connected to the trunk by the pelvis.

Cấu trúc của các cơ xương

Hình ảnh này minh họa cấu trúc phân tử vi mô và cơ chế của cơ.

Các loại mô cơ

Có ba loại mô cơ trong cơ thể người, đó là cơ trơn, cơ xương và cơ tim.

Added to your cart.