Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Phản ứng trùng hợp ethylen

Phản ứng trùng hợp ethylen

Polyethylene là sản phẩm tạo ra từ việc polyme hóa ethylen, đó là một loại nhựa.

Hoá học

Từ khoá

trùng hợp, ethene, ethylene, hóa chất, phản ứng, alkene, olefin, polymer, phân tử ethene, polyetylen, nhựa, PE, phân tử oxy, hợp chất chưa bão hòa, hóa học hữu cơ, hóa học

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Ethene (ethylene) (C₂H₄)

Là thành viên đầu tiên trong chuỗi đồng đẳng 1-ankan.

Polytetrafloetylen, teflon (C₂F₄)n

Một trong những polyme tổng hợp được biết đến nhiều nhất.

1,1,2,2-tetrafloetilen (C₂F₄)

Loại khí không màu, không mùi, là monome của teflon

Cấu hình của etan

Cấu hình so le của etan ổn định hơn cấu hình che khuất.

Cấu trúc của protein

Cấu trúc và sự sắp xếp của các chuỗi polypeptide ảnh hưởng đến cấu trúc không gian của protein.

Chất tạo tinh bột

Một phân tử hình xoắn ốc gồm nhiều đơn vị alpha - D - glucose. Nó là một trong những thành phần chính của tinh bột.

Etin (axetilen) (C₂H₂)

Thành viên đầu tiên trong dãy các hydrocarbon ankin đồng đẳng.

Liên kết peptit

Các axit amin cấu thành nên protein được bao quanh bởi những liên kết peptit.

Phản ứng cộng

Phản ứng cộng là một phản ứng trong đó các phân tử của hai hoặc nhiều chất kết hợp với nhau mà không tạo thành sản phẩm phụ.

Xenluloza

Thành phần tạo nên vách tế bào và sợi tế bào của thực vật.

ADN

Phân tử mang thông tin di truyền trong tế bào.

ARN

Một polynucleotid được cấu tạo từ axit phosphoric, ribose và nucleobase (cytosine, uracil, adenine và guanine).

Added to your cart.