Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Phân tử dầu

Phân tử dầu

Triglixerit chứa axit béo không bão hòa là chất lỏng ở nhiệt độ phòng.

Hoá học

Từ khoá

phân tử dầu, lipit, chất béo trung tính, dầu ăn, hợp chất chưa bão hòa, axit béo không bão hòa, glycerol, liên kết este, axít oleic, axit stearic, axit palmitic, hóa học, hóa học hữu cơ

Các mục liên quan

Axit oleic (axit cis-octadec-9-enoic) (C₁₇H₃₃COOH)

Một axit monocacboxylic không bão hòa. Các phân tử chứa liên kết đôi theo hướng cis.

Axit stearic (axit octadecanoic) (C₁₇H₃₅COOH)

Một chất rắn, màu trắng, một thành phần của dầu thực vật và mỡ động vật.

Palmitic acid (hexadecanoic acid) (C₁₅H₃₁COOH)

A white, waxy substance, a carboxylic acid of high carbon number.

Phân tử chất béo

Ba phân tử axit béo bão hòa liên kết với một phân tử glycerol.

Glixerol (propan-1,2,3-triol) (C₃H₈O₃)

Một triol thường được sử dụng như một thành phần của kem và thuốc mỡ.

Quá trình vận chuyển

Hình ảnh sau giải thích các quá trình vận chuyển chủ động và thụ động diễn ra qua màng tế bào

Xà phòng

Các phân tử axit béo bao gồm đầu phân cực và đuôi không cực, do đó chúng thích hợp để loại bỏ các vết dầu mỡ.

Tế bào động vật và thực vật, bào quan

Tế bào nhân chuẩn chứa một số bào quan.

Vi khuẩn (hình cầu, hình que, hình xoắn ốc)

Vi khuẩn có nhiều hình dạng khác nhau, như hình cầu, hình que và hình xoắn ốc.

Added to your cart.