Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Phân loại hình khối

Phân loại hình khối

Hoạt họa này thể hiện các nhóm hình khối khác nhau qua các ví dụ.

Toán học

Từ khoá

nhóm chất rắn, vật hình trụ, Lăng kính hình chữ nhật, lăng kính, hình khối, khối lập phương, hình trụ, bộ, hình hộp chữ nhật, chất rắn, toán học

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Grouping of cuboids

This animation demonstrates various types of cuboids through everyday objects.

Đường conic

Đường conic là một đường cong trên một mặt phẳng được tạo ra khi một hình nón tròn đứng bị cắt bởi một mặt phẳng.

Building shapes (one colour)

Build 3D shapes from unit cubes with the help of several views.

Chu vi, diện tích, diện tích bề mặt và thể tích

Hình ảnh này trình bày công thức tính chu vi và diện tích của các hình học cũng như diện tích bề mặt và thể tích của các hình khối.

Conic solids

This animation demonstrates various types of cones and pyramids.

Cube

This animation demonstrates the components (vertices, edges, diagonals and faces) of the cube, one of the Platonic solids.

Cuboid

A cuboid is a polyhedron with six rectangular faces.

Grouping of solids 1

This animation demonstrates various groups of solids through examples.

Grouping of solids 2

This animation demonstrates various groups of solids through examples.

Grouping of solids 3

This animation demonstrates various groups of solids through examples.

Grouping of solids 4

This animation demonstrates various groups of solids through examples.

Hình cầu

Một hình cầu là tập hợp các điểm có cùng một khoảng cách đến một điểm nhất định trong không gian.

Hình trụ

Hình ảnh này minh họa các khối hình trụ khác nhau cũng như các mặt bên của chúng.

Khối đa diện đều Platon

Hình ảnh này minh họa năm khối ba chiều đều (hoặc khối Platon), khối phổ biến nhất là khối lập phương.

Khối tròn xoay

Xoay một hình dạng hình học quanh trục là một đường thẳng trong mặt phẳng hình học của nó ta được một khối tròn xoay.

Khối tròn xoay (bài tập)

Bài tập về sự hình thành các khối tròn xoay.

Lăng trụ

Hoạt cảnh mô tả vài dạng lăng trụ, từ loại chung nhất đến chuyên biệt.

Ratio of volumes of similar solids

This 3D scene explains the correlation between the ratio of similarity and the ratio of volume of geometric solids.

Solids of revolution (rectangle)

Rotating a rectangle around its axes of symmetry or around its sides results in solids of revolution.

Added to your cart.