Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Patent-Motorwagen (Karl Benz, 1886)

Patent-Motorwagen (Karl Benz, 1886)

The Benz Patent-Motorwagen is widely regarded as the first vehicle propelled by an internal combustion engine.

Công nghệ

Từ khoá

Patent-Motorwagen, xe hơi, ô tô, động cơ, động cơ đốt trong, Nước Đức, Karl Benz, tiếng Đức, bốn thì, Mercedes, nhà máy ô tô, chế tạo ô tô, sự phát minh, người phát minh, Công nghệ

Các mục liên quan

Construction of cars

This animations demonstrates the exterior and interior construction of cars, as well as their operation.

Động cơ Otto bốn kỳ

Hình ảnh này mô tả loại động cơ được sử dụng phổ biến nhất trong xe hơi.

Electric car

The Tesla Model S is one of the first commercially available electric cars.

Ford Model T

The popular model of the American automobile factory was the first mass-produced car in the world.

How does it work? - Gearbox

In transmission systems, the engine torque is modified by reducing or increasing rotational speed.

Rimac Concept One

Rimac Automobili's first model is known as the world's fastest production electric vehicle.

Added to your cart.