Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Passive house

Passive house

In a passive house a comfortable inner temperature can be ensured without the use of traditional heating and cooling systems.

Địa lý

Từ khoá

nhà thụ động, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trương, trú ngụ, nhà ở, vật liệu cách nhiệt, che chắn, Bộ trao đổi nhiệt, Hệ thống thông gió, năng lượng, môn địa lý

Các mục liên quan

Đèn gia dụng

Hoạt họa này miêu tả đặc điểm của các loại đèn gia dụng, từ các bóng đèn truyền thống đến đèn LED.

Bóng đèn Edison

Nhà kỹ sư điện người Mỹ Edison đã phát minh ra bóng đèn sợi đốt vào năm 1879, và nó đã thay đổi cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

Bourgeois salon

This animation compares a modern living room and a typical bourgeois salon.

Construction of a panel building

Buildings constructed of prefabricated concrete blocks were widespread in the former Socialist countries.

Electric surface transport

Trolleybuses and trams are environment-friendly means of public transport

Fallingwater (Mill Run, USA, 1939)

Frank Lloyd Wright's well-known work is a masterpiece of modern organic architecture.

How does it work? - Electric steam iron

This animation demonstrates how electric steam irons work.

How does it work? - LCD screens

A liquid-crystal display utilises the light modulating properties of liquid crystals.

How does it work? - Microwave oven

This animation demonstrates how microwave ovens work.

How does it work? - Mobile phone

This animation demonstrates how mobile phones work.

How does it work - Refrigerator

This animation demonstrates how a refrigerator works.

Modern office building

Saving energy and protecting the environment are important factors in the design of modern office buildings.

Nhà máy điện dùng sức gió

Các nhà máy điện gió chuyển đổi động năng của gió thành điện năng.

Nó hoạt động như thế nào? - Mạng máy tính

Mạng Internet giúp chúng ta gửi dữ liệu giữa hai nơi xa nhau một cách nhanh chóng.

Nó hoạt động như thế nào? - Máy giặt

Hoạt họa này thể hiện cách một chiếc máy giặt hoạt động.

Phòng thí nghiệm của Nikola Tesla (Shoreham, USA)

Nhà vật lý - nhà phát minh và kỹ sư điện, người chủ yếu làm làm việc về kỹ thuật điện, là một trong những nhân vật nổi bật nhất của cuộc cách mạng công...

Typical Central European flat in the 1950s

Typical Central European flats in the 1950s consisted of a single room, a kitchen and a bathroom.

Typical dwelling types

Every era and every culture has specific residential buildings.

Trạm năng lượng mặt trời

Trạm năng lượng mặt trời chuyển đổi năng lượng mặt trời thành điện năng.

Medieval keep

Keeps were typical buildings in the Middle Ages, also built independently from castles.

Farmhouse in Central Europe (19th century)

Central European farmhouses in the 19th century had characteristic interior and exterior.

Hiệu ứng nhà kính

Các hoạt động của con người làm tăng hiệu ứng nhà kính và dẫn tới sự nóng lên toàn cầu.

How does it work? - Air conditioner

An air conditioner cools the air inside by drawing heat away and releasing it outside.

Working-class district (19th century)

Typical working-class districts with unhealthy living conditions were built at the time of the Industrial Revolution.

Added to your cart.