Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Optical illusion

Optical illusion

The information gathered by the eye is misinterpreted by the brain.

Tự nhiên

Từ khoá

quang, ảo ảnh quang học, tầm nhìn, nhận thức, ảo ảnh thị giác, ảo giác, nghịch lý, mắt, hình ảnh, não, nhận thức sâu sắc, khoảng cách, ảo ảnh về chiều sâu, game, quan điểm, tín hiệu, quang học, lập thể, Chế độ xem 3D, võ não thị giác

Các mục liên quan

Ames room

An Ames room is a distorted room that is used to create an optical illusion.

Cơ chế của thị giác

Độ cong của thủy tinh thể thay đổi khi chúng ta nhìn vào một vật ở xa hoặc ở gần để đảm bảo hình ảnh được rõ nét.

Children´s room

The animation helps to develop space perception.

Dụng cụ quang học

Ngày nay, rất nhiều thiết bị quang học đang được sử dụng, từ kính hiển vi đến kính thiên văn.

English alphabet game

Practise the English alphabet, build words from letters.

German alphabet game

Practise the German alphabet and form words from the letters.

Grouping of solids 1

This animation demonstrates various groups of solids through examples.

Light and shadow

By varying the position of the light source, you can examine the shades projected onto the planes of the coordinate system.

Navigation in space

The animation helps to develop space perception and navigation in space using space coordinates.

Russian alphabet game

Practise the Russian alphabet, build words from letters.

Szilassi polyhedron

This special concave polyhedron was named after a Hungarian mathematician.

Teatro Olimpico (Vicenza, 16th century)

The first indoor theatre in modern history to be constructed according to the theatre-building codes of Antiquity was inaugurated in 1585.

Constructing shapes (3D)

Building 3D shapes into a given cube mesh with the help of several views.

Cube sections (exercise)

Examining solids formed by the intersection of a cube and a plane.

Building shapes (multi colour)

Build 3D shapes from unit cubes with the help of several views.

Building shapes (one colour)

Build 3D shapes from unit cubes with the help of several views.

Cube of cubes

An exercise about the regular hexahedron built from unit cubes to help deepen your knowledge of cubes.

Shadows

Change of light conditions in different seasons. Measuring height using shadows.

Added to your cart.