Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Opera House (Sydney, 1973)

Opera House (Sydney, 1973)

Due to its design and location, the Opera House of the Australian city is one of the most extraordinary opera houses in the world.

Nghệ thuật tạo hình

Từ khoá

Sydney, nhà hát Opera, Utzon, nhạc kịch, Nước Úc, Di sản thế giới, kiến trúc, phòng hòa nhạc, Âm nhạc, cánh buồm

Các mục liên quan

Các quốc gia trên thế giới

Tìm hiểu về vị trí địa lý, thủ đô và cờ của các quốc gia trên thế giới qua các bài tập với ba cấp độ khó.

Fallingwater (Mill Run, USA, 1939)

Frank Lloyd Wright's well-known work is a masterpiece of modern organic architecture.

Globe Theatre (London, 17th century)

One of the directors of the circular, open-air Renaissance theatre in London was William Shakespeare.

Kangaroo xám

Một trong những loài thú có túi lớn nhất.

Nhà Rietveld Schröder (Utrecht, 1924)

Nhà Rietveld Schröder tại thị trấn Utrecht của Hà Lan có thể được coi là tiền thân của những ngôi nhà hiện đại.

Sản xuất xi măng

Hoạt họa 3D này thể hiện các công đoạn sản xuất xi măng.

Sights of the world

A game about sights around the world.

Teatro Olimpico (Vicenza, 16th century)

The first indoor theatre in modern history to be constructed according to the theatre-building codes of Antiquity was inaugurated in 1585.

Piano

The piano is one of the most popular instruments in the world. It is a chordophone which produces sounds mechanically.

String quartet

A string quartet consists of four string players, it appeared in the late 18th century.

Theatre of Dionysus (Athens, 4th century BC)

The theatre that has a distinctive shape and excellent acoustics was situated at the side of the Acropolis in Athens.

Burj Al Arab (Dubai, 1999)

Burj Al Arab, the world's only seven-star luxury hotel is located in the United Arab Emirates.

Modern office building

Saving energy and protecting the environment are important factors in the design of modern office buildings.

Sailing ships

Schooners, first built in the Netherlands in the 17th century, were mainly used as merchant ships.

The Statue of Liberty (New York)

The statue was donated by the French to the USA for the centenary of gaining independence.

Thú mỏ vịt

Một loài động vật có vú sở hữu các đặc điểm điển hình của loài bò sát: đẻ trứng và có lỗ huyệt.

Added to your cart.