Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Ô nhiễm nước

Ô nhiễm nước

Các nguồn gây ô nhiễm nước chính là các vùng công nghiệp, nông nghiệp, và đô thị.

Địa lý

Từ khoá

ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm môi trường, bảo vệ môi trương, nước thải, mưa axit, phát triển bền vững, hoạt động con người, xử lý nước thải, thuốc trừ sâu, khí hậu thay đổi, deforestation, thương mai hàng hải, vận tải hàng hải, phóng xạ, phân bón, công nghiệp, giải quyết, nông nghiệp, vận chuyển nước, hóa chất, nước, xăng dầu, môn địa lý, rác, phát triển, xã hội, vízfelhasználás, hồ, biển, con sông, Những chất gây hại, sản xuất, môi trường, Thiên nhiên

Các mục liên quan

Ô nhiễm

Ô nhiễm là tác động tiêu cực từ hoạt động của con người đến môi trường tự nhiên.

Ô nhiễm đất

Hình ảnh này minh họa các nguồn chính gây ô nhiễm đất.

Hệ thống cấp nước

Hệ thống cấp nước cung cấp nước sạch và an toàn cho người dùng.

Sewage treatment plant

Treated sewage water can be used in agriculture and industry.

Đô thị

Đô thị là những thành phố lớn với dân số hơn 1 triệu người.

Ô nhiễm không khí

Hình ảnh này thể hiện những nguồn gây ô nhiễm không khí chính: các khu nông nghiệp, công nghiệp, và khu dân cư.

Seawater desalination

The desalination process produces drinking water from seawater.

Underground waters

Groundwater and aquifers are types of underground waters.

Vòng tuần hoàn của nước (trung cấp)

Nước trên Trái đất thay đổi trạng thái liên tục. Vòng tuần hoàn của nước bao gồm các quá trình như bay hơi, mưa, tan chảy và đóng băng.

Vòng tuần hoàn nước (cơ bản)

Nước trên Trái Đất liên tục thay đổi trạng thái. Vòng tuần hoàn nước gồm các quá trình như bay hơi, mưa, tan và đóng băng.

Hiệu ứng nhà kính

Các hoạt động của con người làm tăng hiệu ứng nhà kính và dẫn tới sự nóng lên toàn cầu.

Nhà không thải khí cacbon dioxit

Thiết kế và cấu trúc của những ngôi nhà hiện đại đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường.

Nhà máy điện hạt nhân

Nhà máy điện hạt nhân chuyển hóa năng lượng được giải phóng trong quá trình phân hạch thành điện năng.

Sự phát triển của hồ

Những vùng nước cố định có thể được hình thành ở những điểm lõm trên bề mặt Trái Đất nhờ các lực nội sinh và lực ngoại sinh, cũng như nhờ hoạt động của con...

Sông ngòi và địa hình

Sông ngòi đóng vai trò quan trọng trong việc định hình bề mặt Trái Đất: chúng làm xói mòn, vận chuyển cũng như lắng đọng trầm tích.

Tầng ozone

Tầng ozone lọc bức xạ cực tím có hại từ Mặt Trời, do đó không thể thiếu đối với sự sống trên Trái Đất.

Flood defence system

The protective embankment, or, in case of minor floods, the summer dyke ensures the protection against flood damage.

Nông nghiệp chính xác

Hình ảnh này mô tả việc sử dụng công nghệ hiện đại trong nông nghiệp.

Đồng sunfat (CuSO₄)

Một hợp chất của lưu huỳnh thường được sử dụng làm thuốc trừ sâu.

Bin lorries

Bin lorries play an important role in the life of towns and cities.

Trạm năng lượng mặt trời

Trạm năng lượng mặt trời chuyển đổi năng lượng mặt trời thành điện năng.

Added to your cart.