Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Núi Rushmore

Núi Rushmore

Được chạm khắc trên vách đá granit, tác phẩm điêu khắc của Đài tưởng niệm Quốc gia Núi Rushmore mô tả bốn vị tổng thống vĩ đại của Hoa Kỳ.

Nghệ thuật tạo hình

Từ khoá

Núi Rushmore, Lincoln, Roosevelt, Borglum, Washington, Jefferson, đá hình thành, cứu trợ, chủ tịch, Nam Dakota, đá, đài kỷ niệm, chính trị gia, chính trị, Nước Mỹ, USA, Bắc Mỹ, đá granit, ký hiệu, núi, lịch sử

Các mục liên quan

Các câu hỏi

 • Điều nào sau đây là đúng với Thomas Jefferson?
 • Thomas Jefferson mất như thế nào?
 • Thomas Jefferson mất năm nào?
 • Sự kiện nào liên quan đến Thomas Jefferson?
 • Thomas Jefferson sinh ra vào năm nào?
 • Ai là vị Tổng thống tiền nhiệm của Thomas Jefferson?
 • Thomas Jefferson sống vào thế kỷ nào?
 • Hoàn thành câu sau: Thomas Jefferson là Tổng thống ____ của Hoa Kỳ.
 • Abraham Lincoln sinh vào năm nào?
 • Ai là vị Tổng thống tiền nhiệm Abraham Lincoln?
 • Ai là vị Tổng thống kế nhiệm Abraham Lincoln?
 • Abraham Lincoln sống ở thế kỷ nào?
 • Hoàn thành câu sau: Abraham Lincoln là vị Tổng thống ___ của Hoa Kỳ.
 • Theodore Roosevelt sinh năm nào?
 • Ai là vị Tổng thống tiền nhiệm Theodore Roosevelt?
 • Theodore Roosevelt sống ở thế kỷ nào?
 • Hoàn thành câu sau: Theodore Roosevelt là vị Tổng thống ___ của Hoa Kỳ
 • George Washington sinh năm nào?
 • Ai là vị Tổng thống tiền nhiệm George Washington?
 • George Washington sống vào thế kỷ nào?
 • Hoàn thành câu sau: George Washington là vị Tổng thống ___ của Hoa Kỳ.
 • Ai là vị Tổng thống kế nhiệm của Thomas Jefferson?
 • Theodore Roosevelt mất năm nào?
 • Theodore Roosevelt mất như thế nào?
 • Ai là vị Tổng thống kế nhiệm Theodore Roosevelt?
 • Điều nào sau đây là KHÔNG đúng về Abraham Lincoln?
 • Điều nào sau đây là đúng về Abraham Lincoln?
 • Sự kiện nào liên quan đến Abraham Lincoln?
 • Ai là vị Tổng thống kế nhiệm George Washington?
 • Sự kiện nào liên quan đến George Washington?
 • Điều nào sau đây là đúng về George Washington?
 • George Washington mất năm nào?
 • Sự kiện nào liên quan đến Theodore Roosevelt ?
 • Điều nào là đúng với Theodore Roosevelt?
 • Điều nào là KHÔNG đúng với Theodore Roosevelt?
 • Abraham Lincoln mất năm nào?
 • Điều nào sau đây KHÔNG đúng với Thomas Jefferson?
 • Điều nào sau đây là KHÔNG đúng về George Washington?
 • Abraham Lincoln mất như thế nào?
 • George Washington mất như nào?

Các cảnh

Các mục liên quan

American bison

The American bison is the largest land animal in North America.

Các hiệp hội chính trị và kinh tế

Vài hiệp hội chính trị và kinh tế đã được hình thành giữa các quốc gia trong vài thập kỷ qua.

Các tiểu bang và thành phố của Hoa Kỳ

Hình ảnh này mô tả các tiểu bang và các thành phố lớn nhất của Hoa Kỳ.

European colonisation of the Americas (up to 1763)

Several European countries joined the conquest of the New World, making America a colourful continent.

Golden Gate Bridge (San Francisco, 1937)

The suspension bridge that stretches above the strait between San Francisco Bay and the Pacific Ocean was opened in 1937.

Jamestown (17th century)

Jamestown, founded in 1607, was the first permanent English settlement on the east coast of North America.

Native American settlement (Crow Nation)

The Crow are Native Americans who inhabited the Yellowstone River valley.

Soldiers of the American Civil War

The American Civil War was fought between the Confederacy and the Union.

The Madara rider

A rock relief located in Northeast Bulgaria, probably carved at the end of the 7th century.

The Statue of Liberty (New York)

The statue was donated by the French to the USA for the centenary of gaining independence.

The White House (Washington, DC, 1800)

One of the best known buildings in the world, this is the residence and office of the President of the United States.

American Marine (beginning of the 21st century)

The US Marine Corps is an important branch of the US Armed Forces, with about 200 thousand, specially trained members.

Added to your cart.