Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

North River Steamboat (Clermont) (1807)

North River Steamboat (Clermont) (1807)

Robert Fulton American engineer created the first operational steam-powered ship.

Công nghệ

Từ khoá

Clermont, tàu hơi nước, tàu, vận chuyển nước, Đang chuyển hàng, Fulton, máy hơi nước, tiên quyết, ống khói, cánh buồm, cột buồm, Nồi hơi, bánh lái, mỏ neo, Cuộc cách mạng công nghiệp, sự phát minh, lịch sử khoa học, Hoa Kỳ, lịch sử, Công nghệ

Các mục liên quan

Động cơ hơi nước của Watt (thế kỷ 18)

Động cơ hơi nước hoàn thiện bởi kỹ sư người Scotland James Watt đã tạo ra một cuộc cách mạng trong kỹ thuật.

Ictíneo II submarine

The submarine designed by the Spanish inventor Narcís Monturiol was a pioneering work in the history of underwater navigation.

Nhà máy dệt (thế kỷ 19)

Nhờ những phát minh vào thế kỷ 18, ngành dệt may đã trở thành một trong những ngành quan trọng nhất.

Tàu chở dầu

Tàu chở dầu xuất hiện vào cuối thế kỷ 19; ngày nay chúng là một trong những con tàu lớn nhất.

Aurora cruiser ship (1900)

The name of the Russian armoured cruiser became well known during the October Revolution of 1917.

Bireme (thuyền chiến hai tầng chèo cổ đại)

Bireme là một loại thuyền chiến thời cổ đại có mũi thuyền nhọn và hai tầng mái chèo, được rất nhiều quân đội sử dụng.

Hero’s aeolipile

Hero of Alexandria is the inventor of the first steam engine, although he regarded it as an entertaining toy.

Titanic (1912)

RMS Titanic was the largest passenger ship at the beginning of the 20th century.

USS Tarawa LHA-1 (1976)

From the 1940s, the increasingly large aircraft carriers became the masters of the oceans.

Added to your cart.