Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Nông nghiệp thời cổ đại ở Thung Lũng sông Nile

Nông nghiệp thời cổ đại ở Thung Lũng sông Nile

Ai Cập cổ đại được gọi là "món quà của sông Nile", vì con sông này có vai trò quan trọng trong sự phát triển của nền văn minh Ai Cập.

Lịch sử

Từ khoá

Nile, nông nghiệp, Món quà của sông Nile, thâm canh, thủy lợi nông nghiệp, hệ thống thủy lợi, thiết bị nâng nước, shadoof, cổ xưa, mùa vụ, phong cách sống, Châu phi, Ai Cập, Lũ lụt, kênh, hợp tác, lịch, cộng đồng

Các mục liên quan

Battle of Kadesh (1285 BC)

The outcome of one of the greatest battles in the history of the ancient East (fought by the Egyptians and Hittites) was indecisive.

Measuring time

The first calendars and time-measuring instruments were already used by ancient Eastern civilisations.

Farming techniques

Farming techniques evolved with the development of human civilisation in the Middle Ages and the Modern Age.

Added to your cart.