Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Nitơ (N₂) (cơ bản)

Nitơ (N₂) (cơ bản)

Khí trơ không màu, không mùi và chiếm 78,1% khí quyển Trái Đất.

Hoá học

Từ khoá

nitơ, phân tử nitơ, phân tử đồng nhân, liên kết cộng hóa trị, liên kết ba, ràng buộc sigma, liên kết pi, không cực, khí trơ, không khí, ammonia, chu trình nitơ, vi khuẩn cố định đạm, hóa học đại cương, hóa học vô cơ, hóa học

Các mục liên quan

Nitơ (N₂) (trung cấp)

Một chất khí trơ, không màu, không mùi, và chiếm 78,1% khí quyển Trái Đất.

Ô nhiễm không khí

Hình ảnh này thể hiện những nguồn gây ô nhiễm không khí chính: các khu nông nghiệp, công nghiệp, và khu dân cư.

Cấu trúc phân tử Nitơ

Hình ảnh này mô tả cấu trúc phân tử nitơ với một liên kết sigma và hai liên kết pi giữa hai nguyên tử.

Oxi (O₂) (sơ cấp)

Một loại khí không màu, không mùi, là thành phần quan trọng của khí quyển, không thể thiếu để duy trì sự sống trên cạn.

Tầng ozone

Tầng ozone lọc bức xạ cực tím có hại từ Mặt Trời, do đó không thể thiếu đối với sự sống trên Trái Đất.

Chu trình nitơ

Nitơ trong khí quyển được cố định bởi vi khuẩn và được sinh vật dùng để tạo thành nhiều hợp chất khác nhau.

Added to your cart.