Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Những phát minh của người Lưỡng Hà (thiên niên kỷ thứ 3 trước Công Nguyên)

Những phát minh của người Lưỡng Hà (thiên niên kỷ thứ 3 trước Công Nguyên)

Những công cụ đơn giản nhưng mang tính cách mạng này vẫn được sử dụng ngày nay.

Lịch sử

Từ khoá

Những phát minh của người Lưỡng Hà, Lưỡng Hà, bánh xe, gạch đất sét nung, cày, toa xe Mesopotamian, Lò gạch, cày đối xứng, nông nghiệp, sự phát minh, Công nghệ, nền văn minh, xe đẩy, chăn nuôi động vật, lưỡi liềm màu mỡ, cổ xưa, xưa

Các mục liên quan

Khu dân cư Thời Kỳ Đồ Đá Mới

Nhờ những tiến bộ mang tính cách mạng trong Thời Kỳ Đồ Đá Mới, các cộng đồng định cư đã thiết lập những khu định cư lâu dài đầu tiên.

The city of Ur (3rd millennium BC)

The ancient city located near the river Euphrates was an important Sumerian centre.

Code of Hammurabi

The Code of Hammurabi is the emblem of the Mesopotamian civilisation; it contains 282 laws carved into a basalt stele.

Granary in the Indus Valley

Ancient Indians built huge, naturally ventilated storehouses.

Location of origin of livestock and crops

Domesticated animals and crops originate from various parts of the world.

Nông nghiệp thời cổ đại ở Thung Lũng sông Nile

Ai Cập cổ đại được gọi là "món quà của sông Nile", vì con sông này có vai trò quan trọng trong sự phát triển của nền văn minh Ai Cập.

Persian monarch (5th century BC)

Ancient Persian monarchs were famous for the size of their empire and their wealth.

Ziggurat (Ur, 3rd millennium BC)

Ziggurats were typical terraced step pyramids used as temples in ancient Mesopotamia.

Farming techniques

Farming techniques evolved with the development of human civilisation in the Middle Ages and the Modern Age.

Legendary ancient empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

Thành phố Babylon (thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên)

Thành cổ Babylon được xây dựng trên bờ sông Euphrates ở Lưỡng Hà.

Added to your cart.