Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Những nhà vật lý làm thay đổi thế giới

Những nhà vật lý làm thay đổi thế giới

Những nhà vật lý học vĩ đại này có tác động rất lớn tới sự tiến bộ của ngành vật lý.

Vật lý

Từ khoá

Archimedes, Einstein, Newton, Isaac Newton, Albert Einstein, Faraday, Maxwell, James Clerk Maxwell, Michael Faraday, Max Planck, Planck, Nicola Tesla, Tesla, Marie Curie, Marie Sklodowska-Curie, Rutherford, Ernest Rutherford, Werner Heisenberg, Heisenberg, Giải Nobel, nhà vật lý, nhà khoa học, điện lực, từ tính, cơ lượng tử, Phản ứng dây chuyền, mô hình nguyên tử, khoa học, phóng xạ, vật lý hạt, vật lý thiên văn, nhà toán học, hạt nhân, cấu trúc nguyên tử, nghiêm trọng, thuyết tương đối, lịch sử khoa học, tiểu sử, dữ liệu tiểu sử, thí nghiệm, học thuyết, thiên văn học, toán học, vật lý lượng tử, vật lý học, hóa học, lịch sử

Các mục liên quan

Các định luật của Newton về chyển động

Video mô phỏng này cho thấy ba định luật về chuyển động của nhà bác học Isaac Newton, đặt nền tảng cho cơ học cổ điển.

Phản ứng dây chuyền

Năng lượng được giải phóng trong quá trình phân hạch hạt nhân có thể được sử dụng cho mục đích dân sự hoặc quân sự.

Phòng thí nghiệm của Marie Curie

Marie Curie, người duy nhất giành giải thưởng Nobel ở hai ngành khoa học khác nhau có lẽ là người phụ nữ nổi tiếng nhất trong lịch sử khoa học.

Phòng thí nghiệm của Nikola Tesla (Shoreham, USA)

Nhà vật lý - nhà phát minh và kỹ sư điện, người chủ yếu làm làm việc về kỹ thuật điện, là một trong những nhân vật nổi bật nhất của cuộc cách mạng công...

Phóng xạ

Quá trình phân rã của hạt nhân không bền được gọi là phóng xạ.

Quá trình phát triển của cơ học thiên thể

Hình ảnh này giới thiệu các công trình nghiên cứu của các nhà vật lý học làm thay đổi cách nhìn của chúng ta về vũ trụ.

Thí nghiệm Rutherford

Thí nghiệm Rutherford đã chứng minh sự tồn tại của hạt nhân nguyên tử tích điện dương, dẫn đến việc xây dựng một mô hình nguyên tử mới.

Archimedes’ screw (3rd century BC)

The screw pump commonly attributed to Archimedes made irrigation much more effective

Tạo ra dòng điện xoay chiều

Dòng điện có thể được tạo ra bằng cách quay cuộn dây phần ứng trong từ trường.

Độ trong suốt

Hình ảnh này giải thích độ trong suốt và độ mờ, nguyên lý của X-quang và tính chất hấp thụ ánh sáng của vật liệu.

Darwin's legendary voyage

Darwin's legendary voyage aboard HMS Beagle played a crucial role in the development of the Theory of Evolution.

Leaning Tower of Pisa (14th century)

The medieval bell tower of the Cathedral of Pisa is the most famous leaning tower of the world.

Sự phát triển của thuyết mô hình nguyên tử

Các giai đoạn chính trong của lịch sử lý thuyết và quan điểm về cấu trúc của nguyên tử.

Sóng hấp dẫn (LIGO)

Khi các vật thể cực lớn di chuyển hay đi theo quỹ đạo, chúng tạo ra các gợn sóng trong không-thời gian. Những gợn sóng này là sóng hấp dẫn.

Volume of spheres (Cavalieri´s principle)

Calculating the volume of a sphere is possible using an appropriate cylinder and cone.

Xưởng của Galileo Galile

Các thành tựu khoa học của Galileo Galilei đã đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của vật lý và thiên văn học.

Added to your cart.