Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Những ngày đầu đến trường

Những ngày đầu đến trường

Tìm hiểu khái niệm về màu sắc, con số, chữ cái và hình học qua các trò chơi

Tự nhiên

Từ khoá

trường tiểu học, lớp dưới, số, hình dạng, chữ cái, màu sắc, kết nối, sự định hướng, lớp học, đối tượng học, trường học, bài học, học nhóm, hoạt động của trường, bảng tương tác, giáo viên, học sinh, giáo dục công cộng, các đối tượng, động vật, cây, ký tên, nội thất

Các mục liên quan

Public school in Central Europe (early 20th century)

Public schools in villages played an important role in education.

Children´s room

The animation helps to develop space perception.

Katie on the playground

A colourful and entertaining animation to practise orientation in space.

English alphabet game

Practise the English alphabet, build words from letters.

German alphabet game

Practise the German alphabet and form words from the letters.

Navigation in space

The animation helps to develop space perception and navigation in space using space coordinates.

Russian alphabet game

Practise the Russian alphabet, build words from letters.

Calvinist College of Debrecen (18th century)

One of the oldest schools in Hungary, where several renowned Hungarians studied.

Hungarian alphabet game

Practice the Hungarian alphabet and form words from the letters.

Junction

Entertaining and spectacular animation to practise orientation in space.

Modern office building

Saving energy and protecting the environment are important factors in the design of modern office buildings.

Shape games

Find views and nets of three-dimensional shapes.

Swallowsville

An entertaining animation to practise orientation using a map.

Added to your cart.