Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Nhiệt kế

Có rất nhiều loại thiết bị được dùng để đo nhiệt độ.

Vật lý

Từ khoá

nhiệt kế, nhiệt độ, thay đổi nhiệt độ, giãn nở nhiệt, Celsius, Fahrenheit, hồng ngoại, bức xạ hồng ngoại, bức xạ nhiệt, nhiệt kế khí, nhiệt kế kim loại, lưỡng kim, máy điều nhiệt, dòng điện, điện trở, vôn, nhiệt động lực học, tài sản vật chất, âm lượng, giãn nỡ nhiệt thể tích, khí ga, điện lực, vật lý học

Các mục liên quan

Xưởng của Galileo Galile

Các thành tựu khoa học của Galileo Galilei đã đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của vật lý và thiên văn học.

Nóng chảy và đóng băng

Trong quá trình đóng băng, liên kết hydro được hình thành giữa các phân tử nước tạo thành cấu trúc tinh thể.

Bay hơi và sôi

Khi một chất lỏng bay hơi và sôi thì điều gì diễn ra? Nhiệt độ sôi của một chất lỏng phụ thuộc vào điều gì?

Sự thay đổi trạng thái

Thay đổi trạng thái là khi một chất chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác.

Đồ thị p-V-T cho khí lý tưởng

Các định luật mô tả mối liên hệ giữa áp suất, thể tích và nhiệt độ của khí lý tưởng được mô tả bởi các định luật khí.

Khinh khí cầu

Khinh khí cầu là tàu bay gắn khí cầu được nâng lên bởi khí nóng.

Added to your cart.