Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Nhật thực

Khi Mặt Trời, Trái Đất, và Mặt Trăng nằm ở vị trí thẳng hàng, Mặt Trăng có thể che khuất một phần hoặc hoàn toàn Mặt Trời.

Địa lý

Từ khoá

nhật thực, Mặt Trời, bóng chóp, bán đảo, vong linh, bóng, hiện tượng ánh sáng, ánh sáng mặt trời, nhật thực hình khuyên, Mặt Trăng, Trái đất, vật thể thiên văn, thiên văn học, nhà thiên văn học, môn địa lý

Các mục liên quan

Nguyệt Thực

Nguyệt thực diễn ra khi Mặt Trăng đi vào hình chóp bóng của Trái Đất.

Mặt Trời

Đường kính của Mặt Trời lớn gấp khoảng 109 lần đường kính của Trái Đất. Phần lớn khối lượng của nó được tạo thành từ hydro.

Milky Way

The diameter of our galaxy is about 100,000 light years; it contains more than 100 billion stars, one of which is our Sun.

Moon landing: 20 July 1969

Neil Armstrong, one of the crew members of Apollo 11 was the first man to set foot on the Moon.

Phases of the Moon

During its orbit around the Earth, the visibility of the Moon's illuminated part constantly changes.

Planets, sizes

The inner planets of the Solar System are terrestrial planets while the outer planets are gas giants.

Thủy triều

Sự lên xuống của mực nước biển do trọng lực của Mặt trăng gây ra.

The life-cycle of the Solar System

The formation of the Sun and the planets started with the contraction of a dust cloud about 4.5 billion years ago.

Phản xạ và khúc xạ ánh sáng

Một tia sáng bị phản xạ hoặc khúc xạ ở mặt phân cách giữa hai môi trường có các chiết suất khác nhau.

Added to your cart.