Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Nhật thực

Nhật thực

Khi Mặt Trời, Trái Đất, và Mặt Trăng nằm ở vị trí thẳng hàng, Mặt Trăng có thể che khuất một phần hoặc hoàn toàn Mặt Trời.

Địa lý

Keywords

nhật thực, Mặt Trời, bóng chóp, bán đảo, vong linh, bóng, hiện tượng ánh sáng, ánh sáng mặt trời, nhật thực hình khuyên, Mặt Trăng, Trái đất, vật thể thiên văn, thiên văn học, nhà thiên văn học, môn địa lý

Bổ sung liên quan

Questions

 • Mặt Trăng chuyển động quay động bộ với Trái Đất có đúng không?
 • Chúng ta chỉ luôn nhìn thấy một phía của Mặt Trăng có đúng không?
 • Trong lúc nguyệt thực thì Mặt Trăng che khuất đĩa Mặt Trời có đúng không?
 • Trong lúc nguyệt thực toàn phần thì không thể nhìn thấy Mặt Trời có đúng không?
 • Nhật thực toàn phần sẽ diễn ra ở bất kì địa điểm nào mỗi 10 năm có đúng không?
 • Lúc nguyệt thực hình khuyên diễn ra thì Mặt Trăng ở điểm cận địa có đúng không?
 • Mặt Trời, Mặt Trăng, và Trái Đất ở vị trí nào so với nhau trong lúc nhật thực diễn ra?
 • Mặt Trăng mất bao lâu để hoàn thành một vòng quỹ đạo quanh Trái Đất?
 • Mặt phẳng quỹ đạo của Mặt Trời, Mặt Trăng, và Trái Đất ở vị trí nào so với nhau trong lúc nhật thực diễn ra?
 • Cụm từ "chuyển động quay đồng bộ" có nghĩa là gì?
 • Vùng bóng tối là gì?
 • Vùng bóng nữa tối là gì?
 • Khi nào thì người ta thấy nhật thực toàn phần?
 • Khi nào thì người ta thấy nhật thực một phần?
 • Khi nào thì người ta thấy nhật thực hình khuyên?

Scenes

Vị trí Mặt Trời, Mặt Trăng và Trái Đất

 • Mặt Trời
 • ánh sáng mặt trời
 • Mặt Trăng
 • Trái Đất

Nhật thực là một hiện tượng hùng vĩ có thể nhìn thấy được từ Trái Đất bằng mắt thường. Thiên thực diễn ra khi một thiên thể đi qua đường nối giữa hai thiên thể khác.

Từ Trái Đất, Mặt Trăng nhìn giống như lớn bằng Mặt Trời. Đó là lý do tại sao Mặt Trăng hoàn toàn có thể che khuất đĩa Mặt Trời trong nhật thực toàn phần. Điều này diễn ra khi Mặt Trăng đi vào vị trí thẳng hàngnằm chính giữa với Mặt Trời và Trái Đất khi nó quay quanh Trái Đất. Mặt Trăng sẽ đi qua giữa Mặt Trời và Trái Đất mỗi tháng một lần, nhưng chúng ta không thấy nhật thực ở tất cả những lần này. Lý do là bởi mặt phẳng quỹ đạo của Mặt Trăng hơi nghiêng so với mặt phẳng quỹ đạo của Trái Đất quay quanh Mặt Trời.

Bóng hình nón

 • Mặt Trời
 • ánh sáng mặt trời
 • Trái Đất
 • Mặt Trăng
 • quỹ đạo của Mặt Trăng - Mặt Trăng hoàn thành một vòng quỹ đạo hình elip quanh Trái Đất trong vòng 27,3 ngày. Khoảng thời gian để Mặt Trăng hoàn thành một vòng quỹ đạo và khoảng thời gian để nó hoàn thành một vòng tự quay quanh trục là như nhau. Vì điều này mà chúng ta luôn chỉ thấy một phía của Mặt Trăng. Hiện tượng này được gọi là chuyển động quay đồng bộ.
 • vùng nữa tối - Một phần ánh sáng mặt trời chiếu tới được vùng này.
 • vùng bóng tối - Đây là vùng mà Trái Đất che khuất hết ánh sáng mặt trời trực tiếp.

Có một bóng hình nón nằm bên phía Trái Đất đối diện với Mặt Trời. Đây là bóng của Trái Đất. Mặt Trăng cũng có một bóng hình nón.

Nhật thực toàn phần

 • Mặt Trời
 • ánh sáng mặt trời
 • Trái Đất
 • Mặt Trăng
 • quỹ đạo của Mặt Trăng - Mặt Trăng hoàn thành một vòng quỹ đạo hình elip quanh Trái Đất trong vòng 27,3 ngày. Khoảng thời gian để Mặt Trăng hoàn thành một vòng quỹ đạo và khoảng thời gian để nó hoàn thành một vòng tự quay quanh trục là như nhau. Vì điều này mà chúng ta luôn chỉ thấy một phía của Mặt Trăng. Hiện tượng này được gọi là chuyển động quay đồng bộ.
 • vùng nữa tối - Một phần ánh sáng mặt trời chiếu tới được vùng này.
 • vùng bóng tối - Đây là vùng mà Trái Đất che khuất hết ánh sáng mặt trời trực tiếp.

Đôi khi các mặt phẳng quỹ đạo của Mặt Trời, Mặt Trăng và Trái Đất trùng nhau. Mặt Trăng nằm giữa Trái Đất và Mặt Trời: đây được gọi là Trăng Non. Mặt Trăng chiếu một cái bóng lên Trái Đất. Vậy làm thế nào mà chúng ta thấy được hiện tượng này từ Trái Đất? Đĩa Mặt Trăng che đĩa Mặt Trời. Đây được gọi là nhật thực. Tuy nhiên, tùy thuộc vào vị trí của chúng ta đứng mà chúng ta thấy nó khác nhau.

Ánh sáng mặt trời chiếu sáng Trái Đất cho đến khi Mặt trăng che đi một phần ánh sáng này. Khi điều này diễn ra, chúng ta không còn nhìn thấy Mặt Trời nữa, và một phần hoặc toàn bộ Mặt Trời không thể thấy được từ Trái Đất. Cả Mặt Trăng và Trái Đất đều chuyển động so với Mặt Trời, do đó, bóng của Mặt Trăng di chuyển dọc theo bề mặt Trái Đất theo một dải hẹp. Quan sát Mặt Trời từ dải này, khi bóng hình nón của Mặt Trăng chạm bề mặt Trái Đất, chúng ta sẽ được trải nghiệm nhật thực toàn phần. Mặt Trời tối lại, nhưng chỉ trong tối đa 8 phút. Tuy nhiên, chúng ta có thể nhìn thấy sắc quyểnvành nhật hoa của Mặt Trời. Vì dải bóng rất hẹp, nhật thực chỉ diễn ra một lần ở một nơi mỗi 300 trăm năm.

Nhật thực một phần

 • Mặt Trời
 • ánh sáng mặt trời
 • Trái Đất
 • Mặt Trăng
 • quỹ đạo của Mặt Trăng - Mặt Trăng hoàn thành một vòng quỹ đạo hình elip quanh Trái Đất trong vòng 27,3 ngày. Khoảng thời gian để Mặt Trăng hoàn thành một vòng quỹ đạo và khoảng thời gian để nó hoàn thành một vòng tự quay quanh trục là như nhau. Vì điều này mà chúng ta luôn chỉ thấy một phía của Mặt Trăng. Hiện tượng này được gọi là chuyển động quay đồng bộ.
 • vùng nữa tối - Một phần ánh sáng mặt trời chiếu tới được vùng này.
 • vùng bóng tối - Đây là vùng mà Trái Đất che khuất hết ánh sáng mặt trời trực tiếp.

Khi người quan sát đứng trong vùng nữa tối của bóng Mặt Trăng, Mặt Trăng chỉ che khuất một phần Mặt Trời, và do đó đây được gọi là nhật thực một phần. Hiện tượng này có thể nhìn thấy trong một dải rộng khoảng 1.000 km. Nhật thực một phần có thể được nhìn thấy trước và sau khi nhật thực toàn phần diễn ra.

Do quỹ đạo hình elip của Mặt Trăng, khoảng cách từ nó tới Trái Đất không phải lúc nào cũng bằng nhau. Khi Mặt Trăng cách xa Trái Đất hơn khoảng cách trung bình (gần điểm viễn địa), đỉnh bóng hình nón của Mặt Trăng không chạm tới bề mặt Trái Đất và Mặt Trăng nhìn nhỏ hơn Mặt Trời. Vì vậy Mặt Trời lúc này nhìn như một vòng sáng bao quanh Mặt Trăng. Đây được gọi là nhật thực hình khuyên.

Narration

Nhật thực là một hiện tượng hùng vĩ có thể nhìn thấy được từ Trái Đất bằng mắt thường. Thiên thực diễn ra khi một thiên thể đi qua đường nối giữa hai thiên thể khác.

Từ Trái Đất, Mặt Trăng nhìn giống như lớn bằng Mặt Trời. Đó là lý do tại sao Mặt Trăng hoàn toàn có thể che khuất đĩa Mặt Trời trong nhật thực toàn phần. Điều này diễn ra khi Mặt Trăng đi vào vị trí thẳng hàngnằm chính giữa với Mặt Trời và Trái Đất khi nó quay quanh Trái Đất. Mặt Trăng sẽ đi qua giữa Mặt Trời và Trái Đất mỗi tháng một lần, nhưng chúng ta không thấy nhật thực ở tất cả những lần này. Lý do là bởi mặt phẳng quỹ đạo của Mặt Trăng hơi nghiêng so với mặt phẳng quỹ đạo của Trái Đất quay quanh Mặt Trời.

Có một bóng hình nón nằm bên phía Trái Đất đối diện với Mặt Trời. Đây là bóng của Trái Đất. Mặt Trăng cũng có một bóng hình nón.

Đôi khi các mặt phẳng quỹ đạo của Mặt Trời, Mặt Trăng và Trái Đất trùng nhau và vì Mặt Trăng nằm giữa Trái Đất và Mặt Trời, nó chiếu một cái bóng lên Trái Đất. Vậy làm thế nào mà chúng ta thấy được hiện tượng này từ Trái Đất? Đĩa Mặt Trăng che đĩa Mặt Trời, nên Mặt Trời tối lại, nhưng chỉ trong tối đa 8 phút. Quan sát Mặt Trời từ dải rộng 100–200 km của bóng của Mặt Trăng khi nó đi dọc theo bề mặt Trái Đất, chúng ta sẽ được trải nghiệm nhật thực toàn phần.

Nhật thực chỉ diễn ra một lần ở một nơi mỗi 300 trăm năm. Đây là vì mặt phẳng quỹ đạo của Mặt Trăng và Trái Đất lệch nhau một góc , nên hầu hết bóng hình nón của Mặt Trăng không chạm tới bề mặt Trái Đất.

Khi người quan sát đứng trong vùng nữa tối của bóng Mặt Trăng, Mặt Trăng chỉ che khuất một phần Mặt Trời, và do đó đây được gọi là nhật thực một phần. Hiện tượng này có thể nhìn thấy trong một dải rộng khoảng 1.000 km. Nhật thực một phần có thể được nhìn thấy trước và sau khi nhật thực toàn phần diễn ra.

Bổ sung liên quan

Nguyệt Thực

Nguyệt thực diễn ra khi Mặt Trăng đi vào hình chóp bóng của Trái Đất.

Apollo 15 mission (Lunar Rover)

The animation shows the two-seater Lunar Rover used in the Apollo 15 mission

Milky Way

The diameter of our galaxy is about 100,000 light years; it contains more than 100 billion stars, one of which is our Sun.

Moon landing: 20 July 1969

Neil Armstrong, one of the crew members of Apollo 11 was the first man to set foot on the Moon.

Phases of the Moon

During its orbit around the Earth, the visibility of the Moon's illuminated part constantly changes.

Planets, sizes

The inner planets of the Solar System are terrestrial planets while the outer planets are gas giants.

The life-cycle of the Solar System

The formation of the Sun and the planets started with the contraction of a dust cloud about 4.5 billion years ago.

The Moon

The Moon is the Earth's only natural satellite

The Sun

The diameter of the Sun is about 109 times that of the Earth. Most of its mass consists of hydrogen.

The Sun's path above the major circles of latitude

The apparent movement of the Sun is caused by the Earth's rotation around its axis.

Tide

The rise and drop of sea levels caused by the gravitational force of the Moon.

Formation of the Earth and Moon

This animation demonstrates how the Earth and the Moon were formed.

The reflection and refraction of light

A ray of light is reflected or refracted at the boundary of two mediums with different refractive indices.

Added to your cart.