Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Nhật thực

Nhật thực

Khi Mặt Trời, Trái Đất, và Mặt Trăng nằm ở vị trí thẳng hàng, Mặt Trăng có thể che khuất một phần hoặc hoàn toàn Mặt Trời.

Địa lý

Từ khoá

nhật thực, Mặt Trời, bóng chóp, bán đảo, vong linh, bóng, hiện tượng ánh sáng, ánh sáng mặt trời, nhật thực hình khuyên, Mặt Trăng, Trái đất, vật thể thiên văn, thiên văn học, nhà thiên văn học, môn địa lý

Các mục liên quan

Các câu hỏi

 • Mặt Trăng chuyển động quay động bộ với Trái Đất có đúng không?
 • Chúng ta chỉ luôn nhìn thấy một phía của Mặt Trăng có đúng không?
 • Trong lúc nguyệt thực thì Mặt Trăng che khuất đĩa Mặt Trời có đúng không?
 • Trong lúc nguyệt thực toàn phần thì không thể nhìn thấy Mặt Trời có đúng không?
 • Nhật thực toàn phần sẽ diễn ra ở bất kì địa điểm nào mỗi 10 năm có đúng không?
 • Lúc nguyệt thực hình khuyên diễn ra thì Mặt Trăng ở điểm cận địa có đúng không?
 • Mặt Trời, Mặt Trăng, và Trái Đất ở vị trí nào so với nhau trong lúc nhật thực diễn ra?
 • Mặt Trăng mất bao lâu để hoàn thành một vòng quỹ đạo quanh Trái Đất?
 • Mặt phẳng quỹ đạo của Mặt Trời, Mặt Trăng, và Trái Đất ở vị trí nào so với nhau trong lúc nhật thực diễn ra?
 • Cụm từ "chuyển động quay đồng bộ" có nghĩa là gì?
 • Vùng bóng tối là gì?
 • Vùng bóng nữa tối là gì?
 • Khi nào thì người ta thấy nhật thực toàn phần?
 • Khi nào thì người ta thấy nhật thực một phần?
 • Khi nào thì người ta thấy nhật thực hình khuyên?

Các cảnh

Các mục liên quan

Nguyệt Thực

Nguyệt thực diễn ra khi Mặt Trăng đi vào hình chóp bóng của Trái Đất.

Đường đi của Mặt Trời trên các vĩ tuyến chính

Chuyển động biểu kiến của Mặt trời được tạo ra bởi sự quay quanh trục của Trái Đất.

Apollo 15 mission (Lunar Rover)

The animation shows the two-seater Lunar Rover used in the Apollo 15 mission

Mặt Trời

Đường kính của Mặt Trời lớn gấp khoảng 109 lần đường kính của Trái Đất. Phần lớn khối lượng của nó được tạo thành từ hydro.

Mặt Trăng

Mặt Trăng là vệ tinh tự nhiên duy nhất của Trái Đất.

Milky Way

The diameter of our galaxy is about 100,000 light years; it contains more than 100 billion stars, one of which is our Sun.

Moon landing: 20 July 1969

Neil Armstrong, one of the crew members of Apollo 11 was the first man to set foot on the Moon.

Phases of the Moon

During its orbit around the Earth, the visibility of the Moon's illuminated part constantly changes.

Planets, sizes

The inner planets of the Solar System are terrestrial planets while the outer planets are gas giants.

Thủy triều

Sự lên xuống của mực nước biển do trọng lực của Mặt trăng gây ra.

The life-cycle of the Solar System

The formation of the Sun and the planets started with the contraction of a dust cloud about 4.5 billion years ago.

Sự hình thành của Trái Đất và Mặt trăng

Hoạt ảnh mô tả quá trình hình thành nên Trái Đất và Mặt trăng.

Phản xạ và khúc xạ ánh sáng

Một tia sáng bị phản xạ hoặc khúc xạ ở ranh giới của hai môi trường có các chỉ số khúc xạ khác nhau.

Added to your cart.