Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Nhà máy điện hạt nhân

Nhà máy điện hạt nhân

Nhà máy điện hạt nhân chuyển hóa năng lượng được giải phóng trong quá trình phân hạch thành điện năng.

Địa lý

Từ khoá

nhà máy điện hạt nhân, khối lò phản ứng, điện hạt nhân, năng lượng hạt nhân, trạm năng lượng, sản xuất năng lượng, máy phát điện, nguyên tử, phân hạch hạt nhân, năng lượng, nghề nghiệp, phóng xạ, Paks, dòng điện, vật lý lượng tử, sự bức xạ, hạt, vật lý hạt, môn địa lý, vật lý học, Danube

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Atomic bombs (1945)

The atomic bomb is one of the most destructive weapons in human history.

Các hạt cơ bản

Vật chất được tạo thành từ các quark và lepton, trong khi các tương tác được thực hiện bởi các boson.

Phản ứng dây chuyền

Năng lượng được giải phóng trong quá trình phân hạch hạt nhân có thể được sử dụng cho mục đích dân sự hoặc quân sự.

Phóng xạ

Quá trình phân rã của hạt nhân không ổn định được gọi là phóng xạ.

Electricity supply network

The purpose of the electricity supply network is to provide electricity for consumers.

How does it work? - Impulse steam turbine

This animation demonstrates the structure and operation of impulse turbines.

Lò phản ứng nhiệt hạch

Phản ứng tổng hợp hạt nhân đóng vai trò như một nguồn năng lượng gần như vô hạn và thân thiện với môi trường.

Marie Curie's laboratory

Marie Curie, the only person to win the Nobel Prize in two different sciences, is probably the most famous woman in the history of science.

Máy biến áp

Máy biến áp là thiết bị được sử dụng để biến đổi điện áp của dòng điện.

Thí nghiệm Rutherford

Thí nghiệm Rutherford đã chứng minh sự tồn tại của hạt nhân nguyên tử tích điện dương, dẫn đến việc xây dựng một mô hình nguyên tử mới.

Ô nhiễm nước

Các nguồn gây ô nhiễm nước chính là các vùng công nghiệp, nông nghiệp, và đô thị.

Geothermal power station

Geothermal power stations convert energy of hot, high-pressure water found in deeper layers of the Earth into electricity.

Mặt Trời

Đường kính của Mặt Trời lớn gấp khoảng 109 lần đường kính của Trái Đất. Phần lớn khối lượng của nó được tạo thành từ hydro.

Solar power station

Solar power stations convert solar energy into electricity.

Wind power station

Wind power stations convert the kinetic energy of the wind into electricity.

Environmentally friendly vehicles

Combining a conventional internal combustion engine propulsion system with an electric propulsion system reduces emission.

How does it work? - Photovoltaic solar panel, solar thermal collector

This animation demonstrates how solar energy can be utilised.

Nhà máy điện sinh học

Khí sinh học có thể được sản xuất từ vật liệu hữu cơ (phân chuồng, chất thải thực vật, chất thải hữu cơ) bằng cách sử dụng vi khuẩn. Khí sinh học là hỗn hợp...

Nhà máy nhiệt điện (chạy bằng hydro cacbon)

Nhà máy nhiệt điện chuyển đổi năng lượng được giải phóng khi đốt nguyên liệu hóa thạch, hoặc tái tạo, thành điện.

Tạo ra dòng điện xoay chiều

Dòng điện có thể được tạo ra bằng cách quay cuộn dây phần ứng trong từ trường.

The development of celestial mechanics

This animation introduces the studies of astronomers and physicists whose works fundamentally changed our view of the universe.

Tidal power station

Tidal power stations utilise the daily fluctuation of the water level for producing electricity.

Water turbine, generator

Water turbines convert the kinetic energy of water into electric current.

Ô nhiễm

Ô nhiễm là tác động tiêu cực từ hoạt động của con người đến môi trường tự nhiên.

Ô nhiễm không khí

Hình ảnh này thể hiện những nguồn gây ô nhiễm không khí chính: các khu nông nghiệp, công nghiệp, và khu dân cư.

Nhà máy thuỷ điện (Đập Hoover, Hoa Kỳ)

Con đập khổng lồ được xây dựng trên sông Colorado ở Mỹ và được đặt theo tên của một cựu tổng thống Mỹ.

Added to your cart.