Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Nguyên phân

Nguyên phân

Nguyên phân là quá trình một tế bào nhân chuẩn phân chia thành hai tế bào mà số lượng nhiễm sắc thể không đổi.

Sinh học

Từ khoá

nguyên phân, phân bào, division of the nucleus, nhiễm sắc thể, nhiễm sắc, tế bào lưỡng bội, lưỡng bội, xen kẽ, tế bào soma, tâm động, DNA, tế bào học, sinh học

Các mục liên quan

Giảm phân

Giao tử của chúng ta là các tế bào đơn bội được tạo ra từ các tế bào lưỡng bội nhờ giảm phân, một dạng phân chia tế bào đặc biệt.

Tế bào động vật và thực vật, bào quan

Tế bào nhân chuẩn chứa một số bào quan.

Sự phát triển của thai nhi

Hoạt họa này mô tả sự phát triển của phôi người và thai nhi.

Sắp xếp vật liệu di truyền

Tế bào nhân chuẩn với nhân kích thước chỉ vài micromet có thể chứa gần 2 mét ADN, được cuộn nhiều lần.

ADN

Phân tử mang thông tin di truyền trong tế bào.

Vòng đời của rêu và dương xỉ

Hình ảnh này so sánh vòng đời của rêu và dương xỉ, giúp bạn hiểu được tổng quan vòng đời của thực vật.

Added to your cart.