Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Nguyên lý hoạt động của tàu ngầm

Nguyên lý hoạt động của tàu ngầm

Tàu ngầm lặn và nổi lên bằng cách thay đổi mật độ trung bình của thân tàu.

Vật lý

Từ khoá

tàu ngầm, nâng lên, Nguyên tắc của Archimedes, nổi, nhấn chìm, Lực hấp dẫn, tàu, khóa khí, tỉ trọng, giảm dần, tăng, mật độ trung bình, không khí, chất lỏng, cống, cơ khí, vật lý học

Các mục liên quan

USS Ohio (US, 1979)

Nuclear propulsion was first used by the US Navy for powering submarines in the mid-20th century.

Các định luật của Newton về chyển động

Video mô phỏng này cho thấy ba định luật về chuyển động của nhà bác học Isaac Newton, đặt nền tảng cho cơ học cổ điển.

Ictíneo II submarine

The submarine designed by the Spanish inventor Narcís Monturiol was a pioneering work in the history of underwater navigation.

Khinh khí cầu

Khinh khí cầu là tàu bay gắn khí cầu được nâng lên bởi khí nóng.

Lực nâng khí động học

Do cánh máy bay có hình dạng không đối xứng, lực nâng được tạo ra khi bay ở tốc độ cao.

Santa Maria (15th century)

Christopher Columbus' three-masted carrack, the Santa Maria was the flagship of his first, landmark voyage.

Titanic (1912)

RMS Titanic was the largest passenger ship at the beginning of the 20th century.

Các Loại Lực

Hình ảnh mô phỏng các loại lực tác dụng lên xe gắn bánh và xe gắn máng trượt.

Khinh khí cầu (thế kỷ 18)

Anh em nhà Montgolfier người Pháp là những nhà tiên phong đầu tiên trong việc bay lên bầu trời.

Added to your cart.