Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Nets of a cuboid (exercises)

Nets of a cuboid (exercises)

This animation demonstrates the different nets of a cuboid and includes a game.

Toán học

Từ khoá

lưới của một hình khối, mạng lưới, hình khối, chất rắn, bài tập, hình học, toán học

Các mục liên quan

Cube

This animation demonstrates the components (vertices, edges, diagonals and faces) of the cube, one of the Platonic solids.

Cube of cubes

An exercise about the regular hexahedron built from unit cubes to help deepen your knowledge of cubes.

Tô màu khối lập phương

Tô màu các đỉnh, cạnh, và mặt của một khối lập phương theo yêu cầu của các bài tập.

Xúc xắc

Xúc xắc thông thường có thể được sử dụng để giải các bài tập thống kê và xác suất.

Cube puzzle

Building cubes shown in several views from the available unit cubes aids spatial vision and other skills.

Added to your cart.