Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Navigation in space

Navigation in space

The animation helps to develop space perception and navigation in space using space coordinates.

Tự nhiên

Từ khoá

sơ đồ tầng, nhìn từ trên xuống, sự định hướng, lập thể, 3D, hệ tọa độ, tọa độ hình học, thực hành

Các mục liên quan

3D shadow puzzle

This exciting and colourful game is designed to develop spatial perception. You can check your solutions using isometric views.

Chia không gian thành các vùng bởi 3 mặt phẳng

Phân chia không gian bằng ba mặt phẳng cắt nhau theo nhiều cách sắp xếp khác.

Children´s room

The animation helps to develop space perception.

Light and shadow

By varying the position of the light source, you can examine the shades projected onto the planes of the coordinate system.

Những ngày đầu đến trường

Tìm hiểu khái niệm về màu sắc, con số, chữ cái và hình học qua các trò chơi

Optical illusion

The information gathered by the eye is misinterpreted by the brain.

Sử dụng hệ thống toạ độ không gian để thiết kế nội thất phòng bếp

Thực hành: thiết kế mô hình nhà bếp bằng máy tính bằng cách sử dụng hệ thống tọa độ không gian.

Swallowsville

An entertaining animation to practise orientation using a map.

Three-dimensional Cartesian coordinate system

3-dimensional Cartesian coordinate system with illustrations and exercises that develop spatial perception.

Views

Pick the shape that is shown in different views below.

Added to your cart.