Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Natri clorua (NaCl)

Natri clorua (NaCl)

Muối thường (muối ăn) là một trong những hợp chất natri quan trọng nhất, là không thể thiếu đối với các sinh vật sống.

Hoá học

Từ khoá

natri clorua, muối ăn, muối thường, hợp chất ion, mạng tinh thể ion, anion, cation, mạng tinh thể, nước mặn, hóa học vô cơ, hóa học

Các mục liên quan

Sự hòa tan của NaCl

Muối thường tan trong nước: các phân tử phân cực nước hình thành một lớp bao xung quanh các ion.

Clo (Cl₂)

Một loại khí độc màu vàng lục có mùi xốc, thuộc nhóm halogen.

Mạng lập phương tâm diện ở kim loại

Mạng lập phương tâm diện cho phép các nguyên tử kim loại sắp xếp đặc khít nhất.

Seawater desalination

The desalination process produces drinking water from seawater.

Bạc clorua (AgCl)

Một hợp chất tinh thể màu trắng bị phân hủy khi bị ảnh hưởng bởi ánh sáng.

Beri clorua (BeCl₂)

Được sử dụng trong sản xuất beri và làm chất xúc tác.

Silver bromide (AgBr)

A white, crystalline compound which breaks down when exposed to light.

Silver iodide (AgI)

A light yellow compound formed in the reaction of silver nitrate and potassium iodide.

Added to your cart.