Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

National Parks of Hungary

National Parks of Hungary

There are ten national parks in Hungary.

Địa lý

Từ khoá

Hungary, công viên quốc gia, bảo tồn thiên nhiên, Aggtelek, Bükk, Kiskunság, Kőrös-Maros, Őrség, Hortobágy, Danube - Drava, Danube - Ipoly, Fertő-Hanság, Balaton Uplands, huy hiệu, logo, địa lý tự nhiên, môn địa lý

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Administrative divisions of Hungary

This animation presents the regions, counties and cities of Hungary.

Cây dẻ ngựa

Hoạt hình này thể hiện quá trình cây dẻ ngựa thay đổi trong các mùa.

Hungarian alphabet game

Practice the Hungarian alphabet and form words from the letters.

Isolated settlement (forester´s house)

Foresters adjusted their lifestyle to the forest environment.

Nấm

Nấm là quả thể nhiều cùi của một loại nấm, được tạo ra từ sợi nấm.

Soil types – Hungary (map)

This animation demonstrates the types of soil found in Hungary.

Topographic map of Hungary

This animation demonstrates the geographical regions of Hungary.

Vùng cácxtơ (cơ bản)

Địa hình cácxtơ bao gồm thung lũng sụt và nhũ đá nhỏ giọt.

Layers of forests

The layers of different types of forests may vary.

Niche

In ecology, a niche is a term describing the way of life of a species.

Added to your cart.