Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

NAD⁺, NADP⁺, NADPH

NAD⁺, NADP⁺, NADPH

NAD⁺ là một coenzyme đóng vai trò quan trọng chủ yếu trong các quá trình dị hóa, còn NADP rất quan trọng trong các quá trình đồng hóa khi đóng vai trò là các chất mang hydro.

Sinh học

Từ khoá

NAD, NADP, NADPH, dinucleotide nicotinamide, nicotinamide dinucleotide phosphate, nucleotide, chuyển electron, vận chuyển hydro, quá trính dị hóa, dị hóa, đồng hóa, coenzyme, nicotinamid, adenine, phosphate, ribose, sinh học, hóa sinh, hóa học

Các mục liên quan

Enzyme

Enzim là các phân tử protein xúc tác cho các phản ứng sinh hóa. Hoạt động của chúng có thể được điều chỉnh.

ADP, ATP

ATP là nguồn năng lượng chính cho tế bào.

Coenzyme A

An acyl-carrier coenzyme taking part in both anabolic and catabolic processes.

Axit photphoric (H₃PO₄)

Nó được dùng làm phụ gia thực phẩm, chất tẩy rửa cặn vôi và rỉ sét.

Beta-D-ribose (C₅H₁₀O₅)

A crystalline compound found in nucleic acids, coenzymes, nucleotides and nucleosides.

Purine (C₅H₄N₄)

A heterocyclic aromatic organic compound, its derivatives include guanine and adenine.

D-ribose (C₅H₁₀O₅)

The open-chain version of ribose, which occurs naturally in nucleic acids, coenzymes, nucleotides and nucleosides.

Ion photphat (PO₄³⁻)

Là ion hợp chất hình thành khi phân tử axit photphoric giải phóng một proton.

Added to your cart.