Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Mongol warrior (13th century)

Mongol warrior (13th century)

The dreaded warriors of the Mongol Empire helped to make it one of the largest empires in history.

Lịch sử

Từ khoá

Chiến binh Mông Cổ, Mông Cổ, đấu sĩ, lính, mũi tên, run, cây cung, lịch sử, Tuổi trung niên

Các mục liên quan

Mongol Khan (13th century)

The ruler of the vast Mongol Empire was the Khan.

Battle of Muhi (11–12 April 1241)

The devastating defeat of the Hungarians in the battle against the Mongolians was the result of several bad decisions.

Legendary medieval empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

Medieval castle (Diósgyőr, Hungary)

A medieval castle in Hungary, built by King Louis I.

Scythian 'golden man' (3rd century BC)

The wearer of the armour found at the archaeological dig of the Issyk Kurgan in Kazakhstan was named the 'Golden man'.

The Mongol Empire

The legendary Mongol ruler Genghis Khan established a huge empire through his conquests.

Ukrainian Cossack (17th century)

Cossacks, members of independent semi-military communities, played an important role in the history of Ukraine.

Yurt

A circular, domed, portable tent covered by felt, typically used by nomadic peoples.

Medieval Chinese soldier

The equipment of ancient Chinese soldiers was rudimentary.

Samurai

Nhiệm vụ chính của những chiến binh Nhật Bản này là phục vụ các lãnh chúa phong kiến​, thậm chí còn phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

Vạn Lý Trường Thành

Là một dãy các thành lũy được xây dựng để ngăn sự xâm lược của các bộ tộc du mục phía Bắc.

John the Valiant, the hussars´ route

Follow John the Valiant on his quest described in Sándor Petőfi´s poem.

Added to your cart.