Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Modern office building

Saving energy and protecting the environment are important factors in the design of modern office buildings.

Nghệ thuật tạo hình

Từ khoá

Tòa nhà văn phòng, văn phòng, ý thức môi trường, tòa nhà, thu nhiệt mặt trời, nhà hầm để xe, bê tông cốt thép, công việc

Các mục liên quan

Đô thị

Đô thị là những thành phố lớn với dân số hơn 1 triệu người.

Bayterek (Astana, 1997)

The tower situated in the capital city of the Kazakh Republic symbolises the tree of life holding a golden egg.

Burj Al Arab (Dubai, 1999)

Burj Al Arab, the world's only seven-star luxury hotel is located in the United Arab Emirates.

Construction of a panel building

Buildings constructed of prefabricated concrete blocks were widespread in the former Socialist countries.

Nhà không thải khí cacbon dioxit

Thiết kế và cấu trúc của những ngôi nhà hiện đại đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường.

Opera House (Sydney, 1973)

Due to its design and location, the Opera House of the Australian city is one of the most extraordinary opera houses in the world.

Passive house

In a passive house a comfortable inner temperature can be ensured without the use of traditional heating and cooling systems.

Added to your cart.