Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Milky Way

The diameter of our galaxy is about 100,000 light years; it contains more than 100 billion stars, one of which is our Sun.

Địa lý

Từ khoá

Ngân Hà, Thiên hà xoắn ốc, thiên hà, cánh tay xoắn ốc, hào quang, Hệ mặt trời, Mặt Trời, hố đen, Orion, năm ánh sáng, ngôi sao, thiên văn học, vật lý thiên văn, môn địa lý, vật lý học

Các mục liên quan

Types of stars

This animation demonstrates the process of star development for average and massive stars.

Kepler space telescope

The Kepler space telescope was launched by NASA to discover Earth-like planets orbiting other stars

Kính thiên văn

Hình ảnh này thể hiện các kính thiên văn quang học và vô tuyến dùng trong quan sát thiên văn.

Kính viễn vọng Không gian Hubble

Kính viễn vọng Không gian Hubble bay quanh ngoài vùng khúc xạ của khí quyển Trái đất.

Observatory

Observatories are often built at high elevations to minimise the effects of atmospheric turbulence

Planets, sizes

The inner planets of the Solar System are terrestrial planets while the outer planets are gas giants.

Quá trình phát triển của cơ học thiên thể

Hình ảnh này giới thiệu các công trình nghiên cứu của các nhà vật lý học làm thay đổi cách nhìn của chúng ta về vũ trụ.

The life-cycle of the Solar System

The formation of the Sun and the planets started with the contraction of a dust cloud about 4.5 billion years ago.

Jupiter

Jupiter is the largest planet of the Solar System, it has two and a half times the mass of all the other planets combined.

Mặt Trời

Đường kính của Mặt Trời lớn gấp khoảng 109 lần đường kính của Trái Đất. Phần lớn khối lượng của nó được tạo thành từ hydro.

Neptune

Neptune is the outermost planet of the Solar System, the smallest of the giant planets

Satellite types

Satellites orbiting the Earth can be used for civilian or military purposes.

Saturn

Saturn is the second largest planet in the Solar System, easily recognisable by its rings.

Sóng hấp dẫn (LIGO)

Khi các vật thể cực lớn di chuyển hay đi theo quỹ đạo, chúng tạo ra các gợn sóng trong không-thời gian. Những gợn sóng này là sóng hấp dẫn.

Trái Đất

Trái Đất là một hành tinh có nhiều đá với lớp vỏ rắn và có khí ôxy trong khí quyển.

Venus

Venus is the 2nd planet from the Sun, the brightest object on the night sky (after the Moon).

Mars Exploration Program

Space probes and Mars rovers examine the structure of Mars and possible traces of life.

Nguyệt Thực

Nguyệt thực diễn ra khi Mặt Trăng đi vào hình chóp bóng của Trái Đất.

Nhật thực

Khi Mặt Trời, Trái Đất, và Mặt Trăng nằm ở vị trí thẳng hàng, Mặt Trăng có thể che khuất một phần hoặc hoàn toàn Mặt Trời.

Sputnik 1 (1957)

The Soviet-made satellite was the first spacecraft to be launched into outer space (in October 1957).

Voyager space probes

The Voyager space probes were the first man-made objects to leave the Solar System. They gather data about outer space and carry information about humanity.

Added to your cart.