Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Metropolises

A metropolis is a large city with a population of over 1 million people.

Bổ sung liên quan

Làm thế nào thủy điện có thể được sử dụng?

Bài học này trình bày các khả năng sử dụng thủy điện

Cộng đồng chung

Những người có vị trí xã hội cao hơn có xu hướng tách mình khỏi tầng lớp xã hội thấp hơn. Thiết...

Dự án Greenfield và Brownfield

Một tài sản mới có thể được xây dựng trên một khu vực hoàn toàn trống rỗng hoặc một tòa nhà cũ...

Liên minh châu âu

Tìm hiểu về lịch sử và hoạt động kinh tế của Liên minh châu Âu.

Hãy thực hành định vị!

Bài học này giúp bạn hiểu tọa độ địa lý là gì và cách sử dụng chúng.

Sự phân phối thực phẩm trên trái đất

Nhiều thực phẩm được sản xuất trên Trái đất hơn mức cần thiết để nuôi sống dân số. Trong khi hầu...

Người bản địa ở Châu Phi - Người du mục

Những người chăn cừu du mục vẫn đang sống quanh Thung lũng tách giãn Lớn ở Đông Phi.

Gió có năng lượng không?

Bài học này trình bày những cách sử dụng năng lượng gió cũ và hiện đại.

Added to your cart.