Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Meiosis

Meiosis

Our gametes are haploid cells produced from diploid cells by meiosis, a special type of cell division.

Sinh học

Keywords

bệnh teo, phân bào, lưỡng bội, nhiễm sắc thể, reductional, đơn bội, tế bào lưỡng bội, tế bào tinh trùng đơn bội, trứng đơn bội, thụ tinh, giao tử, tinh trùng, trứng, hợp tử, DNA, tế bào học, sinh học

Bổ sung liên quan

Scenes

Bổ sung liên quan

Giao tử

Hợp tử là tế bào ban đầu được hình thành khi hai tế bào giao tử được kết hợp với nhau bằng phương pháp sinh sản hữu tính.

Mitosis

Mitosis is the process by which a eukaryotic cell divides into two cells and the number of chromosomes remains unchanged.

Organisation of genetic material

Eukaryotic cells with nuclei measuring only a few micrometres may contain nearly 2 metres of DNA, coiled multiple times.

Tế bào động vật và thực vật, bào quan

Tế bào nhân chuẩn chứa một số bào quan.

Vòng đời của rêu và dương xỉ

Hình ảnh này so sánh vòng đời của rêu và dương xỉ, giúp bạn hiểu được tổng quan vòng đời của thực vật.

Sự phát triển của thai nhi

Hoạt họa này mô tả sự phát triển của phôi người và thai nhi.

Trùng biến hình amip

Các sinh vật đơn bào dị dưỡng tồn tại phổ biến với hình dạng liên tục thay đổi.

Sự sinh sản và phát triển của côn trùng

Dựa vào vòng đời, côn trùng được chia thành ba loại: côn trùng không biến thái, biến thái không hoàn toàn hoặc biến thái hoàn toàn.

Added to your cart.