Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Megalithic cultures in Europe

Megalithic cultures in Europe

Structures consisting of enormous stone blocks, dating back thousands of years, are monuments of megalithic cultures.

Lịch sử

Từ khoá

cự thạch, Champ-Dolent, Pedra Gentil, D49, Stonehenge, menhir, cromlech, mộ đá, hunebed, neolit, tiền sử, dinh thự, khảo cổ học, buồng chôn cất, barrow, đá bàn thờ, Hà Lan, Tây Ban Nha, Nước Pháp, nước Anh, văn hóa, lịch sử, huyền bí, bản đồ, Châu Âu

Các mục liên quan

Hunebeds

These special dolmens located in present-day Netherlands were built about 5,000 years ago.

Stonehenge (Great Britain, Bronze Age)

The world famous monument in England still poses mysteries for archaeologist.

Archaeological excavation (pit house)

Large construction sites provide archaeologists searching for artefacts with a great deal of work.

From the Stone Age to the Iron Age

This animation demonstrates the development of the axe throughout archaeological periods.

Glaciation

The last Ice Age ended about 13 thousand years ago.

Hang động Thời kỳ đồ đá cũ

Những nơi ở đầu tiên trong lịch sử loài người cung cấp rất nhiều thông tin về lối sống của tổ tiên chúng ta.

Khu dân cư Thời Kỳ Đồ Đá Mới

Nhờ những tiến bộ mang tính cách mạng trong Thời Kỳ Đồ Đá Mới, các cộng đồng định cư đã thiết lập những khu định cư lâu dài đầu tiên.

Legendary buildings

A selection of legendary buildings from the history of civilisation.

Ötzi, the Iceman

The mummified body of a man who probably lived in the Chalcolithic period, was found in one of the glaciers of the Alps.

The Cave of Altamira

The world-famous limestone cave with its amazing cave paintings is one of the most important archaeological sites of Palaeolithic art.

Mycenae (2nd millenium BC)

The city with advanced culture was the first settlement in history to have a citadel.

Sự trãi rộng của Người Tinh Khôn trên Trái đất.

"Người tinh khôn" có nguồn gốc từ Châu Phi và phân tán ra hầu khắp các châu lục.

Treasury of Atreus (Mycenae, 14th century BC)

A beehive tomb on the site of the ancient city of Mycenae, attributed to the legendary king.

Voi ma mút

Động vật bộ vòi đã tuyệt chủng có liên quan mật thiết với loài voi ngày nay, thường bị người tiền sử săn bắt.

Added to your cart.