Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Medieval inhabited bridge (London Bridge, 16th century)

In the Tudor Era around 200 buildings were built on the bridge across the River Thames.

Bổ sung liên quan

Một cái nhìn thoáng qua về Iceland trong thế kỷ 9 và 19

Lối sống của người dân Iceland không thay đổi đáng kể qua nhiều thế kỷ.

Cuộc thập tự chinh Albigensian

Cuộc thập tự chinh Albigensian (1209 trừ1229) là một chiến dịch quân sự kéo dài 20 năm để đánh...

Sự ra đời của chế độ phong kiến

Một mô hình kinh tế và xã hội độc đáo gọi là chế độ phong kiến ​​phát triển ở Tây Âu trong thời...

Các trường đại học thời trung cổ

Tìm hiểu thêm về các trường đại học trong thời trung cổ.

Mũ bảo hiểm chiến binh Viking thời trung cổ

Các chiến binh Viking có thực sự đội mũ bảo hiểm có sừng không?

Các tu viện

Một trong những đặc điểm tôn giáo quan trọng nhất của châu Âu thời trung cổ là phong trào tu viện.

Những người Viking

Người Viking là một người Bắc Âu đi biển, có nguồn gốc từ ngày nay là Đan Mạch, Thụy Điển và Na...

Cửa sông Sedlec

Sedlec Ossemony là một trong những nhà nguyện khác thường nhất của châu Âu.

Added to your cart.