Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Medieval Arab water pump (Al-Jazari, 13th century)

Medieval Arab water pump (Al-Jazari, 13th century)

The ingenius water pump designed by Al-Jazari is a great example of the creativity of Medieval Arab engineers.

Lịch sử

Từ khoá

al-Dżazari, máy bơm nước, thiết bị khai thác nước, máy bơm, thời trung cổ, A Rập, bánh răng, pít tông, bánh xe chèo, sự phát minh, máy móc, bộ máy

Các mục liên quan

Bánh xe nước Syria (Thành phố Hama, thế kỷ thứ 13)

Các bánh xe nước của Syria thời Trung Cổ được dùng để chuyển nước đến những vùng xa xôi.

Archimedes’ screw (3rd century BC)

The screw pump commonly attributed to Archimedes made irrigation much more effective

Nizwa Fort (Oman, 17th century)

The round tower of the largest fort in the Arabian Peninsula had an ingenious defence system.

Oasis

Oases are areas in deserts where water is available.

Arab Caliph (7th century)

Caliphs, considered successors of the Prophet Muhammad, were the most important religious leaders of Islam.

Chiến binh Ả Rập (thế kỷ thứ 6)

Những vũ khí quan trọng nhất của các chiến binh Ả Rập thời trung cổ là cung và kiếm.

Traditional Arab sailboat (Sambuk)

The largest type of Arab sailboat, most commonly used as trading vessels in the Persian Gulf.

Added to your cart.