Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Medieval Arab torpedo (Hassan Al Rammah, 13th century)

Medieval Arab torpedo (Hassan Al Rammah, 13th century)

The medieval Arab inventor, Hassan Al Rammah designed the world's first operating torpedo.

Lịch sử

Từ khoá

ngư lôi, Hassan al-Rammah, A Rập, thời trung cổ, công nghệ quân sự, tấn công, tàu, thuốc nổ, vụ nổ, vũ khí, rò rỉ

Các mục liên quan

Arab Caliph (7th century)

Caliphs, considered successors of the Prophet Muhammad, were the most important religious leaders of Islam.

USS Ohio (US, 1979)

Nuclear propulsion was first used by the US Navy for powering submarines in the mid-20th century.

Added to your cart.