Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Mechanism of taste reception

Mechanism of taste reception

Taste receptors convert chemical stimuli into electric signals.

Sinh học

Từ khoá

vị giác, cơ quan cảm giác, nhận thức, ízlelőszerv, lưỡi, ízérző központ, ízlelőszemölcs, giá thầu chính, umami, ngọt, đắng, chua, mặn, nyál, alapíz, tín hiệu, kích thích kinh tế, thụ thể, nhân loại, hệ thần kinh, hệ thần kinh trung ương, sinh học

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Nose, the mechanism of smelling

Olfactory receptors produce electric signals when stimulated by odours.

Đường tiêu hóa trên

Khi chúng ta nuốt, thức ăn đi từ khoang miệng xuống đến dạ dày.

Điều chỉnh thị giác

Thấu kính lõm và thấu kính lồi được sử dụng để điều chỉnh cận thị và viễn thị.

Các lớp của da; xúc giác

Da là lớp mềm bao bọc cơ thể của chúng ta, ba lớp của nó là biểu bì, hạ bị và lớp dưới da.

Khoang miệng, hầu họng và thực quản

Phần đầu của đường tiêu hóa gồm khoang miệng, hầu họng và thực quản.

Mắt người

Mắt là một trong những giác quan quan trọng nhất của chúng ta. Khi được kích thích bởi ánh sáng, thụ thể của mắt sẽ sản sinh ra các xung điện.

The mechanism of vision

The curvature of the lens of the eye changes when we look at a distant or at a near object, to ensure a sharp image.

The sense organs

Organs that detect signals of the environment or of the body and transmit them to the brain as nerve impulses.

Viêm tai giữa

Hoạt hình này mô tả các triệu chứng và phương pháp điều trị viêm tai giữa có dịch tiết.

Voice production

When producing sound, the vocal cords are vibrated by the air flowing out of the lung.

What kind of food should be on your plate?

This animation helps you learn the basics of healthy eating.

Tai và cơ chế nghe

Tai biến đổi các rung động của không khí thành các tín hiệu điện được xử lý bởi não.

The sense of balance

The position and acceleration of the head is detected by the inner ear.

Added to your cart.