Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Mặt Trời

Đường kính của Mặt Trời lớn gấp khoảng 109 lần đường kính của Trái Đất. Phần lớn khối lượng của nó được tạo thành từ hydro.

Địa lý

Từ khoá

Mặt Trời, kết cấu của Mặt Trời, Hệ mặt trời, Ngân Hà, hydro, heli, dung hợp, ngọn lửa mặt trời, vết đen, quang cầu, tầng quyển, corona, gió trời, tạo hạt, năng lượng mặt trời, thăm dò không gian, thiên văn học, vật lý nguyên tử, vật lý hạt, môn địa lý, vật lý học

Các mục liên quan

Lò phản ứng nhiệt hạch

Phản ứng tổng hợp hạt nhân đóng vai trò như một nguồn năng lượng gần như vô hạn và thân thiện với môi trường.

Planets, sizes

The inner planets of the Solar System are terrestrial planets while the outer planets are gas giants.

The life-cycle of the Solar System

The formation of the Sun and the planets started with the contraction of a dust cloud about 4.5 billion years ago.

Types of stars

This animation demonstrates the process of star development for average and massive stars.

Định luật chuyển động hành tinh Kepler

Ba định luật quan trọng miêu tả chuyển động của các hành tinh được xây dựng bởi Johannes Kepler.

Các hạt cơ bản

Vật chất được tạo thành từ các quark và lepton, trong khi các tương tác được thực hiện bởi các boson.

Milky Way

The diameter of our galaxy is about 100,000 light years; it contains more than 100 billion stars, one of which is our Sun.

Nhật thực

Khi Mặt Trời, Trái Đất, và Mặt Trăng nằm ở vị trí thẳng hàng, Mặt Trăng có thể che khuất một phần hoặc hoàn toàn Mặt Trời.

Quang hợp

Thực vật có khả năng tổng hợp các chất hữu cơ từ các chất vô cơ (carbon dioxide và nước).

Từ trường của Trái Đất

Các cực từ Bắc và cực từ Nam của nam châm Trái Đất nằm ở gần Bắc Cực và Nam Cực địa lý.

Các loại sóng

Các loại sóng có vai trò cực kì quan trọng trong nhiều lĩnh vực của đời sống.

Trạm năng lượng mặt trời

Trạm năng lượng mặt trời chuyển đổi năng lượng mặt trời thành điện năng.

Trái Đất

Trái Đất là một hành tinh có nhiều đá với lớp vỏ rắn và có khí ôxy trong khí quyển.

Jupiter

Jupiter is the largest planet of the Solar System, it has two and a half times the mass of all the other planets combined.

Kính viễn vọng Không gian Hubble

Kính viễn vọng Không gian Hubble bay quanh ngoài vùng khúc xạ của khí quyển Trái đất.

Neptune

Neptune is the outermost planet of the Solar System, the smallest of the giant planets

Sự hình thành phân tử hidro

Hai nguyên tử hidro trong phân tử hidro liên kết với nhau bằng liên kết cộng hóa trị.

Saturn

Saturn is the second largest planet in the Solar System, easily recognisable by its rings.

Venus

Venus is the 2nd planet from the Sun, the brightest object on the night sky (after the Moon).

Nhà máy điện hạt nhân

Nhà máy điện hạt nhân chuyển hóa năng lượng được giải phóng trong quá trình phân hạch thành điện năng.

Phản xạ và khúc xạ ánh sáng

Một tia sáng bị phản xạ hoặc khúc xạ ở mặt phân cách giữa hai môi trường có các chiết suất khác nhau.

Added to your cart.