Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Mặt Trăng

Mặt Trăng là vệ tinh tự nhiên duy nhất của Trái Đất.

Địa lý

Từ khoá

Mặt Trăng, sự hình thành của Mặt trăng, vệ tinh, Trái đất, Hệ mặt trời, quỹ đạo của mặt trăng, mặt phẳng quỹ đạo, thiên văn học, chu kỳ quỹ đạo, vật lý, bề mặt của Mặt Trăng, chu kỳ mặt trăng, mặt trăng, môn địa lý, vật lý học

Các mục liên quan

Nguyệt Thực

Nguyệt thực diễn ra khi Mặt Trăng đi vào hình chóp bóng của Trái Đất.

Phases of the Moon

During its orbit around the Earth, the visibility of the Moon's illuminated part constantly changes.

Thủy triều

Sự lên xuống của mực nước biển do trọng lực của Mặt trăng gây ra.

Moon landing: 20 July 1969

Neil Armstrong, one of the crew members of Apollo 11 was the first man to set foot on the Moon.

Trái Đất

Trái Đất là một hành tinh có nhiều đá với lớp vỏ rắn và có khí ôxy trong khí quyển.

Jupiter

Jupiter is the largest planet of the Solar System, it has two and a half times the mass of all the other planets combined.

Measuring time

The first calendars and time-measuring instruments were already used by ancient Eastern civilisations.

Nhật thực

Khi Mặt Trời, Trái Đất, và Mặt Trăng nằm ở vị trí thẳng hàng, Mặt Trăng có thể che khuất một phần hoặc hoàn toàn Mặt Trời.

Satellite types

Satellites orbiting the Earth can be used for civilian or military purposes.

Sputnik 1 (1957)

The Soviet-made satellite was the first spacecraft to be launched into outer space (in October 1957).

The life-cycle of the Solar System

The formation of the Sun and the planets started with the contraction of a dust cloud about 4.5 billion years ago.

Mặt Trời

Đường kính của Mặt Trời lớn gấp khoảng 109 lần đường kính của Trái Đất. Phần lớn khối lượng của nó được tạo thành từ hydro.

Added to your cart.