Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Mars Exploration Program

Space probes and Mars rovers examine the structure of Mars and possible traces of life.

Bổ sung liên quan

Cộng đồng chung

Những người có vị trí xã hội cao hơn có xu hướng tách mình khỏi tầng lớp xã hội thấp hơn. Thiết...

Vận tải hàng không

Vận tải hàng không đã trở thành hình thức du lịch nhanh nhất, đáng tin cậy nhất và phổ biến nhất.

Người bản địa ở Châu Phi - Người du mục

Những người chăn cừu du mục vẫn đang sống quanh Thung lũng tách giãn Lớn ở Đông Phi.

Các nước phát triển

Các quốc gia phát triển là động lực của nền kinh tế thế giới, và họ có GNP cao nhất cũng như mức...

Hoàng hôn của các thành phố công nghiệp

Có nhiều kế hoạch khác nhau để loại bỏ các trang web brownfield trong các thành phố, nhưng cũng...

Sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu

Nền kinh tế toàn cầu hiện nay đã phát triển từ doanh nghiệp tư nhân.

Hệ thống định vị có thể được sử dụng để làm gì?

Bài học này khuyến khích việc sử dụng Hệ thống định vị toàn cầu.

Hãy thực hành định vị!

Bài học này giúp bạn hiểu tọa độ địa lý là gì và cách sử dụng chúng.

Added to your cart.