Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Marie Curie's laboratory

Marie Curie's laboratory

Marie Curie, the only person to win the Nobel Prize in two different sciences, is probably the most famous woman in the history of science.

Vật lý

Từ khoá

Curie, Marie Curie, Sklodowska, nghề nghiệp, Radium, phóng xạ, sự tan rã phóng xạ, sự bức xạ, vật lý hạt, hạt nhân, vật lý lượng tử, lượng tử, hạt, phân rã alpha, nam châm điện, phân rã beta, bức xạ gamma, alpha bức xạ, bức xạ beta, Paris, nhà khoa học, lịch sử khoa học, Nước Pháp, Ba Lan, Giải Nobel, phòng thí nghiệm, pitchblende, Sorbonne, vật lý, lịch sử, kỷ nguyên đương đại

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Phản ứng dây chuyền

Năng lượng được giải phóng trong quá trình phân hạch hạt nhân có thể được sử dụng cho mục đích dân sự hoặc quân sự.

Phóng xạ

Quá trình phân rã của hạt nhân không ổn định được gọi là phóng xạ.

Sự phát triển của thuyết mô hình nguyên tử

Các giai đoạn chính trong của lịch sử lý thuyết và quan điểm về cấu trúc của nguyên tử.

Atomic bombs (1945)

The atomic bomb is one of the most destructive weapons in human history.

Các hạt cơ bản

Vật chất được tạo thành từ các quark và lepton, trong khi các tương tác được thực hiện bởi các boson.

How does it work? - PET-CT

By positron emission tomography (PET), we can obtain visual information on our internal organs without making any surgical incisions.

Lò phản ứng nhiệt hạch

Phản ứng tổng hợp hạt nhân đóng vai trò như một nguồn năng lượng gần như vô hạn và thân thiện với môi trường.

Nhà máy điện hạt nhân

Nhà máy điện hạt nhân chuyển hóa năng lượng được giải phóng trong quá trình phân hạch thành điện năng.

Phòng thí nghiệm của Nikola Tesla (Shoreham, USA)

Nhà vật lý - nhà phát minh và kỹ sư điện, người chủ yếu làm làm việc về kỹ thuật điện, là một trong những nhân vật nổi bật nhất của cuộc cách mạng công...

Physicists who changed the world

These great scientists had a tremendous impact on the advancement in physics.

Thí nghiệm Rutherford

Thí nghiệm Rutherford đã chứng minh sự tồn tại của hạt nhân nguyên tử tích điện dương, dẫn đến việc xây dựng một mô hình nguyên tử mới.

Các định luật của Newton về chyển động

Video mô phỏng này cho thấy ba định luật về chuyển động của nhà bác học Isaac Newton, đặt nền tảng cho cơ học cổ điển.

The development of celestial mechanics

This animation introduces the studies of astronomers and physicists whose works fundamentally changed our view of the universe.

Added to your cart.