Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Machu Picchu (15th century)

The ancient Inca city, located in present-day Peru, is a World Heritage Site.

Bổ sung liên quan

Những người Viking

Người Viking là một người Bắc Âu đi biển, có nguồn gốc từ ngày nay là Đan Mạch, Thụy Điển và Na...

Các trường đại học thời trung cổ

Tìm hiểu thêm về các trường đại học trong thời trung cổ.

Mũ bảo hiểm chiến binh Viking thời trung cổ

Các chiến binh Viking có thực sự đội mũ bảo hiểm có sừng không?

Phụ nữ thời trung cổ

Phụ nữ thời trung cổ đã đóng góp vào tất cả các khía cạnh của cuộc sống của các gia đình, bên...

Cửa sông Sedlec

Sedlec Ossemony là một trong những nhà nguyện khác thường nhất của châu Âu.

Sự ra đời của chế độ phong kiến

Một mô hình kinh tế và xã hội độc đáo gọi là chế độ phong kiến ​​phát triển ở Tây Âu trong thời...

Hiệp sĩ thời trung cổ

Các hiệp sĩ thời trung cổ là những chiến binh được bọc thép nặng nề.

Nông nô

Tìm hiểu về những khó khăn của chế độ nông nô từ quan điểm của Thomas.

Added to your cart.